تئاتر
Free
In-app Purchases
50
Active installs
Education
Category
2
MB
Size

هنرمند کیست ؟
 بدن 
 بیان
میمیک صورت
پانتومیم 
انواع بازیگر
سه اصل مهم در نمایش
تنش 
کنترل اعضای بدن
شلی زبان
لهجه
حافظه عضلانی
تخیل
شعور جمعی
بازیگری تئاتر
شکل اول ابزار مورد نیاز بازیگر
شکل دوم ابزار مورد نیاز بازیگر
 بازیگری سینما
نمایش
نمایشنامه
اجزاء اصلی نمایش
مفاهیم و واژه های تئاتری
تمرینات بازیگری
تقویت بازیگر 
فیزیولوژی بیان
تنوع بیانی
نمایش خلاق چیست؟
حرکات ریتمیک
پانتومیم
شخصیت سازی
بداهه پردازی
نکات مهم در اجرای نمایش خلاق
آموزش تئاتر به کودکان پیش دبستانی و دبستانی
پیامدهای ناشی از بی توجهی به اهداف و ضرورتهای آموزشی و پرورشی تئاتر
ترانه های خاص کودکان همراه با حرکات فرم و موزون
 تعریف تئاتر کودک ونوجوان
 

logo-enamad logo-samandehi