تعمیر خودرو رنو

تعمیر خودرو رنو

Version
Free
In-app Purchases
<10
Active installs
Education
Category
2
MB
Size

صدای جیر جیر یا خرخر
صدای تق تق یا ضربه زدن (دنگ)
صدای غژغژ
آگاهیتان را از سطح جاده افزایش دهید
لرزش فرمان زمانی که آن را می چرخانید
تست جهش
بازرسی چشمی
بازوی های فرمان را بررسی کنید
سرو صدای زیاد سیستم تعلیق خودرو
دنده استارت با دنده فلایویل درگیر نمیشود
موتور توسط استارت میچرخد ولی روشن نمیشود
موتور روشن شده اما دارای دور یکنواخت نیست


و......

logo-enamad logo-samandehi