تصادفات رانندگی

تصادفات رانندگی

نسخه v۲.۰
نصب از بازار
۵۰۰۰ تومان
+۵۰
نصب فعال
کتاب‌ها و مطبوعات
دسته
۱۵
مگابایت
حجم

در این برنامه به نکاتی درباره  تصادفات رانندگی پرداخته شده است . دانستن موارد زیر برای شما در تصادفات رانندگی خیلی بدرد بخور است . 


مباحث »


- تشخیص مقصر در تصادفات 


- راهنمای قدم به قدم پس از تصادف


- پس از وقوع تصادف چه کنیم؟


- راههای دریافت خسارت در تصادفات


- مسائل حقوقی تصادفات


- جزئيات كامل قانون رسيدگي به تخلفات


- مسؤولیت مدنی خسارات


- کارشناسی تصادفات


- آئین نامه تصادفات


- راننده های فراری


- تصادف منجر به جرح يا فوت


- سیر رسیدگی به جرایم ناشی از تصادفات