آناتومی قفسه سینه

آناتومی قفسه سینه

Version 1.0
4000 Tomans
<10
Active installs
Medical
Category
3 MB
Size
آناتومی قفسه سینه

آناتومی قفسه سینه

delshekasteh
Version 1.0
4000 Tomans
<10
Active installs
Medical
Category
3 MB
Size

Images

Introduction

More Info

استخوان بندی توراکس


استخوان بندی قفسه سینهقفسه سینه از استخوان های زیر تشکیل می گردد:


*دوازده جفت دنده که همراه با غضروف های دنده ای هستند


*استخوان جناغ (استرنوم)


*مهره های سینه ای که در عقب قرار دارند (دوازده مهره سینه ای یا توراسیک)


قفسه سینه یک ساختمان استخوانی-غضروفی با خاصیت ارتجاعی است که بخش های اصلی سیستم تنفسی و گردش خون را در خود جای می دهد. توراکس (قفسه سینه) از دیواره های زیر تشکیل شده است:


*دیواره جلویی یا قدامی


*دیواره پشتی یا خلفی


*دیواره های طرفی یا لترالقفسه سینه همچنین شامل دو دهانه است:


*دهانه فوقانی یا سوپریور


*دهانه تحتانی یا اینفریور به عنوان قاعده

User Reviews - 0 Rates
0 from 5
5
4
3
2
1