حجامت

حجامت

Version 1.0
<10
Active installs
Medical
Category
3
MB
Size

كار حجام چه بوده است‏
از مضمون روايات گوناگون چنين بر مى‏آيد كه حجام تمامى كارهاى مربوطه به درمان را انجام مى‏داده است و علاوه بر آن كارهاى مربوطه سلمانى (آرايش) را نيز انجام مى‏داده است.
انجام ختنه داغى گذاشتن (كى) و حقنه از كارهايى بوده است كه توسط حجام انجام مى‏شده است.
در برخى از دعاهايى كه پيرامون حجامت آمده است دعاى ختنه و دعاى حجامت مشترك است و از هر دو بعنوان سنتى الهى كه مورد عنايت پروردگار مى‏باشد ياد شده است.
كار ديگرى كه توسط حجام انجام مى‏شده است، نظافت و كيسه‏كشى در حمام‏ها بوده و اين امر بقدرى مصطلح بوده است كه به شكل عادى جاى حجامت‏گر و دلاك عوض شده و مردم وى را حجام مى‏دانستند به ويژه اينكه يكى از مكانهاى ثابت براى انجام حجامت حمام بوده است.
كشيدن دندان و انجام كارهاى مربوطه به آن نيز از حجامهاى حاذق انتظار مى‏رفته است و اغلب حجامتگران اينكار را نيز انجام مى‏داده‏اند.
ما ذيلاً مجموعه‏اى از احاديثى كه نشان مى‏دهد حجام كار آرايشگرى و سلمانى را نيز انجام مى‏داده است مى‏آوريم.
اكنون با اين ديدگاه كه حجام تقريباً تمامى كارهاى خدمات درمانى را انجام مى‏داده است به بررسى موقعيت شغلى او مى‏پردازيم.
در اين بررسى نظريات متفاوتى ابراز گرديده است كه برخى از آنها حجام را جزء طبقات برجسته اجتماعى نمى‏داند و شغل او را مقبول نمى‏شمارد.
در برخى از روايات حجام و حائك از طبقات اجتماعى جامعه استثناء گرديده و بى همتا شمرده شده است.

logo-enamad logo-samandehi