داروهای ترالی ومراقبت های پرستاری

داروهای ترالی ومراقبت های پرستاری

Version 1.0
10
Active installs
Medical
Category
3
MB
Size

دوبوتامین DOBUTAMINE


 


نکات پرستاری:


1-انفوزيون دوبوتامين همزمان با هپارين و هيدروكورتيزون ،سفازولين ، سفالوتين  و پني سيلين از یک لوله انفوزیون توصیه نمی شود. 
2 ـ دوبوتامين با محلولهاي قليايي مانند بي كربنات سديم ، ناسازگاري  دارد.
3 ـ تغييررنگ محلول به رنگ صورتي به علت اكسيداسيون جزئي است . با وجود اين ، اگر دارو در طول مدت توصيه شده مصرف شود، از قدرت آن كاسته نمي شود. 

logo-enamad logo-samandehi