آموزش مجازی علوم هفتم

آموزش مجازی علوم هفتم

Version ۱.۰
نصب +۱۰ هزار
Category آموزش
Size ۲۴ مگابایت
Last Update ۲۹ مهر ۱۴۰۰
آموزش مجازی علوم هفتم

آموزش مجازی علوم هفتم

نو آموزش
Version ۱.۰
نصب +۱۰ هزار
Category آموزش
Size ۲۴ مگابایت
Last Update ۲۹ مهر ۱۴۰۰
View the antivirus scan results

Images

Introduction

More Info

اپلیکیشن رایگان آموزش مجازی علوم هفتم

آموزش جامع ، کامل و مفهومی علوم تجربی پایه هفتم


به همراه انواع پرسش ها و آزمون ها برای تثبیت یادگیری و آمادگی برای امتحان


  • محتوای بسته آموزشی شامل موارد زیر است:

** توضیح کامل محتوای کتاب و بررسی تمامی جدول ها و شکل ها

** تدریس در قالب نمودارها و نقشه های مفهومی

** ارائه مطالب تکمیلی و نکات مهم و تستی در هر فصل

** انجام آزمایش های کتاب به صورت تعاملی

** پاسخ دقیق به پرسش های متن و فعالیت های کتاب** ارزشیابی پایانی تعاملی در پایان فصل (شامل سوالات صحیح-غلط، تستی و .....) با ارائه بازخورد

** ارائه نمونه سوال امتحانی برای هر فصل با پاسخ تشریحی

** ارائه سوالات امتحانی استاندارد نوبت اول و دوم ( 3 نمونه سوال برای هر نوبت با پاسخ برگ کاملا تشریحی!!)فهرست مطالب اپلیکیشن رایگان آموزش مجازی علوم هفتم


فصل اوّل : تجربه و تفکر علم چیست؟-کنجکاوی و حل مساله به روش علمی

علم و فناوری-شاخه های علوم تجربی

ارزشیابی پایانی(آزمون کلی از فصل دوم) - تعاملی

دانلود نمونه سوال امتحانی فصل اول/ دانلود پاسخ


فصل دوم : اندازه گیری در علوم و ابزار های آن

اهمیت اندازه گیری - مفهوم کمیت و یکا

جرم –وزن

طول –حجم

چگالی

زمان –دقت اندازه گیری

 ارزشیابی پایانی (آزمون کلی از فصل دوم) - تعاملی

دانلود نمونه سوال امتحانی فصل دوم / دانلود پاسخ
فصل سوم : اتم ها الفبای مواد 

اهمیت و کاربرد مواد در بخش های مختلف زندگی 

مواد از چه چیزی ساخته شده اند؟

مطالعه در مورد اتم ها-عناصر فلز و نافلز

مدل گلوله های کروی- عنصر اتمی و مولکولی-ترکیب

ذره های سازنده اتم

حجم کمتر یا بیشتر؟-‌اثر گرما بر تغییر حجم و حالت مواد

ارزشیابی پایانی (آزمون کلی از فصل سوم) - تعاملی

دانلود نمونه سوال امتحانی فصل سوم / دانلود پاسخ
فصل چهارم : موادّ پیرامون ما 

مواد پیرامون ما-طبیعت منبع مواد است. 

وسیله ها و اجسام مختلف از چه موادی ساخته شده اند؟

مواد ویژگی های معینی دارند.

چه ماده ای به کار می برید؟چگونه موادی با خواص بهتر تولید کنیم؟-مواد هوشمند

ارزشیابی پایانی (آزمون کلی از فصل چهارم) - تعاملی 

دانلود نمونه سوال امتحانی فصل چهارم / دانلود پاسخ


فصل پنجم : از معدن تا خانه

از معدن تا خانه- اندوخته های زمین

چگونه می توان به آهن دست یافت؟

به دنبال سرپناهی ایمن

اندوختۀ طبیعی و ظروف آشپزخانه-سرعت مصرف منابع

ارزشیابی پایانی (آزمون کلی از فصل پنجم) - تعاملی

دانلود نمونه سوال امتحانی فصل پنجم / دانلود پاسخ


فصل ششم : سفر آب روی زمین

آب مهم ترین عامل حیات-آب، فراوان اما کمیاب

باران چگونه تشکیل می شود؟-باران کجا می رود؟

آب های جاری- آبشار

آلودگی رودخانه ها- دریاچه ها- دریاها و اقیانوس ها

حرکت آب دریاها-یخچال ها

ارزشیابی پایانی (آزمون کلی از فصل ششم) - تعاملی

دانلود نمونه سوال امتحانی فصل ششم / دانلود پاسخ


فصل هفتم : سفر آب درون زمین

آب های زیرزمینی – مواد نفوذپذیر و نفوذ ناپذیر

حرکت آب در درون زمین و تشکیل غارهای آهکی

منطقه اشباع - سطح ایستابی- عمق ایستابی و عمق چاهها

انواع سفره های آب زیرزمینی- ویژگی های آب های زیرزمینی

آب سخت-قنات-چرخه آب

ارزشیابی پایانی (آزمون کلی از فصل هفتم) - تعاملی

دانلود نمونه سوال امتحانی فصل هفتم / دانلود پاسخ
دانلود نمونه سوالات نوبت اول با پاسخ تشریحی (سه نمونه سوال استاندارد بر اساس بارم بندی کشوری)


فصل هشتم: انرژی و تبدیل های آن

کار و انرژی-محاسبه مقدار کار

نیروهایی که کار انجام نمی دهند

انرژی و تبدیل های آن-انرژی جنبشی و پتانسیل

مقدار کل انرژی ثابت می ماند (قانون پایستگی انرژی)

بدن ما به انرژی نیاز دارد

ارزشیابی پایانی (آزمون کلی از فصل هشتم) - تعاملی

دانلود نمونه سوال امتحانی فصل هشتم / دانلود پاسخ فصل نهم : منابع انرژی

منابع انرژی گوناگون اند-منابع انرژی می توانند تمام شوند (منابع تجدید ناپذیر)

سوخت های فسیلی-سوخت های هسته ای

منابع انرژی می توانند جایگزین شوند(تجدیدپذیر)- انرژی خورشیدی

انرژی باد-انرژی موج های دریا-انرژی برق آبی

انرژی زمین گرمایی-سوخت های زیستی

ارزشیابی پایانی (آزمون کلی از فصل نهم) - تعاملی

دانلود نمونه سوال امتحانی فصل نهم / دانلود پاسخ


فصل دهم : گرما و بهینه سازی مصرف انرژی دما

دماسنج

دمای تعادل و گرما

راههای انتقال گرما (رسانش)

انتقال گرما (همرفت)-نسیم دریا و نسیم خشکی

انتقال گرما (تابش)

فناوری و کاربرد (موتور خودرو-کاهش اتلاف گرما در خانه-فلاسک خلأ)

ارزشیابی پایانی (آزمون کلی از فصل دهم) - تعاملی

دانلود نمونه سوال امتحانی فصل دهم / دانلود پاسخ


فصل یازدهم: یاخته و سازمان بندی آن

یاخته؛ کوچک ترین واحد زنده

شباهت یاخته ها

نگاهی به درون یاخته-رنگ آمیزی یاخته ها

مقایسۀ یاخته های گیاهی و جانوری

سازمان بندی یاخته ها

ارزشیابی پایانی (آزمون کلی از فصل یازدهم) - تعاملی

دانلود نمونه سوال امتحانی فصل یازدهم / دانلود پاسخ


فصل دوازدهم : سفرۀ سلامت

موادی مغذی-کربوهیدرات ها (انرژی تولید می کنند- مفید اما بدون انرژی)

لیپیدها (چربی ها، خوب یا بد؟)

پروتئین ها (ماهیچه های قوی)

 ویتامین ها (شادابی و سلامت)

مواد معدنی (از خاک تا بدن ما) -آب

تغذیه سالم

ارزشیابی پایانی (آزمون کلی از فصل دوازدهم) - تعاملی

دانلود نمونه سوال امتحانی فصل دوازدهم / دانلود پاسخفصل سیزدهم : سفر غذا

گوارش غذا – بخش های اصلی دستگاه گوارش

دهان (غده های بزاقی، دندان ها)- حلق

مری –معده 
گوارش نهایی و جذب غذا (باریک روده-لوزالمعده)

آنچه به جا می ماند (فراخ روده)

کبد، مخزنی بزرگ-قندهایی که چربی می شوند

ارزشیابی پایانی (آزمون کلی از فصل سیزدهم) - تعاملی دانلود نمونه سوال امتحانی فصل سیزدهم / دانلود پاسخ


فصل چهاردهم : گردش مواد

دستگاه گردش مواد- رابط بین همۀ دستگاههای بدن

ساختار کلی قلب انسان

رگ های قلب- بافت های تشکیل دهنده قلب

خون تیره و روشن -گردش عمومی و ششی خون

رگ های بدن-تبادل مواد درمویرگ ها- نبض خون

ارزشیابی پایانی (آزمون کلی از فصل چهاردهم) - تعاملی

دانلود نمونه سوال امتحانی فصل چهاردهم / دانلود پاسخ


  فصل پانزدهم : تبادل با محیط

تبادل با محیط- ساختار دستگاه تنفس

تبادل هوا- دم و بازدم تولید صدا- انتقال گازها

دستگاه دفع ادرار-چگونگی کارکرد کلیه و تنظیم محیط داخلی

ارزشیابی پایانی (آزمون کلی از فصل پانزدهم) - تعاملی

دانلود نمونه سوال امتحانی فصل پانزدهم / دانلود پاسخ
دانلود نمونه سوالات نوبت دوم با پاسخ تشریحی ( سه نمونه سوال استاندارد بر اساس بارم بندی کشوری)User Reviews - ۱۲۹ Rates
4.5 from 5
5
4
3
2
1
طاها
طاها
۱۴۰۰/۰۹/۱۲
عالی
کاربر بی‌نام
کاربر بی‌نام
۱۴۰۰/۰۹/۱۱
سلام من دیگه به جز عالی نمی تونم چیزی بکم خدا حفظ تون کنه ممنون
امیر علی
امیر علی
۱۴۰۰/۰۹/۲۴
هرجقدر از خوبیش بگم کمه🤓👏 تو لین اوضاع که درسامون رو هواس خیلی کمک حال هستش👌🥊.ممنونم از سازندش.💙 اما کاش برا بقیه درساهم بود .... دوستانی که اطلاع دارن برای بقیه دروس هم داره یانه؟ممنون میشم بگید