آموزش مجازی علوم هفتم

آموزش مجازی علوم هفتم

نسخه ۱.۰
نصب از بازار
با پرداخت درون‌برنامه‌ای
+۱۰
نصب فعال
آموزش
دسته
۱۷
مگابایت
حجم

اپلیکیشن آموزش مجازی علوم هفتم


آموزش جامع ، کامل و مفهومی علوم تجربی پایه هفتم


به همراه انواع پرسش ها و آزمون ها برای تثبیت یادگیری و آمادگی برای امتحانآنچه در این بسته آموزشی مشاهده می کنید :


** توضیح کامل محتوای کتاب و بررسی تمامی جدول ها و شکل ها** تدریس در قالب نمودارها و نقشه های مفهومی** ارائه مطالب تکمیلی و نکات مهم و تستی در هر فصل** انجام آزمایش های کتاب به صورت تعاملی** پاسخ دقیق به پرسش های متن و فعالیت های کتاب** ارزشیابی پایانی تعاملی در پایان فصل (شامل سوالات صحیح-غلط، تستی و .....) با ارائه بازخورد


** ارائه نمونه سوال امتحانی برای هر فصل با پاسخ تشریحی


 

** ارائه سوالات امتحانی استاندارد نوبت اول و دوم ( 3 نمونه سوال برای هر نوبت با پاسخ برگ کاملا تشریحی!!)فهرست مطالب اپلیکیشن آموزش مجازی علوم هفتم


فصل اوّل : تجربه و تفکرعلم چیست؟-کنجکاوی و حل مساله به روش علمیعلم و فناوری-شاخه های علوم تجربیارزشیابی پایانی(آزمون کلی از فصل دوم) - تعاملیدانلود نمونه سوال امتحانی فصل اول/ دانلود پاسخ فصل دوم : اندازه گیری در علوم و ابزار های آناهمیت اندازه گیری - مفهوم کمیت و یکاجرم –وزنطول –حجمچگالیزمان –دقت اندازه گیری ارزشیابی پایانی (آزمون کلی از فصل دوم) - تعاملیدانلود نمونه سوال امتحانی فصل دوم / دانلود پاسخ فصل سوم : اتم ها الفبای مواداهمیت و کاربرد مواد در بخش های مختلف زندگیمواد از چه چیزی ساخته شده اند؟مطالعه در مورد اتم ها-عناصر فلز و نافلزمدل گلوله های کروی- عنصر اتمی و مولکولی-ترکیبذره های سازنده اتمحجم کمتر یا بیشتر؟-‌اثر گرما بر تغییر حجم و حالت موادارزشیابی پایانی (آزمون کلی از فصل سوم) - تعاملیدانلود نمونه سوال امتحانی فصل سوم / دانلود پاسخ فصل چهارم : موادّ پیرامون مامواد پیرامون ما-طبیعت منبع مواد است.وسیله ها و اجسام مختلف از چه موادی ساخته شده اند؟مواد ویژگی های معینی دارند.چه ماده ای به کار می برید؟چگونه موادی با خواص بهتر تولید کنیم؟-مواد هوشمندارزشیابی پایانی (آزمون کلی از فصل چهارم) - تعاملیدانلود نمونه سوال امتحانی فصل چهارم / دانلود پاسخ فصل پنجم : از معدن تا خانهاز معدن تا خانه- اندوخته های زمینچگونه می توان به آهن دست یافت؟به دنبال سرپناهی ایمناندوختۀ طبیعی و ظروف آشپزخانه-سرعت مصرف منابعارزشیابی پایانی (آزمون کلی از فصل پنجم) - تعاملیدانلود نمونه سوال امتحانی فصل پنجم / دانلود پاسخ 
فصل ششم : سفر آب روی زمینآب مهم ترین عامل حیات-آب، فراوان اما کمیابباران چگونه تشکیل می شود؟-باران کجا می رود؟آب های جاری- آبشارآلودگی رودخانه ها- دریاچه ها- دریاها و اقیانوس هاحرکت آب دریاها-یخچال هاارزشیابی پایانی (آزمون کلی از فصل ششم) - تعاملیدانلود نمونه سوال امتحانی فصل ششم / دانلود پاسخ  فصل هفتم : سفر آب درون زمینآب های زیرزمینی – مواد نفوذپذیر و نفوذ ناپذیرحرکت آب در درون زمین و تشکیل غارهای آهکیمنطقه اشباع - سطح ایستابی- عمق ایستابی و عمق چاههاانواع سفره های آب زیرزمینی- ویژگی های آب های زیرزمینیآب سخت-قنات-چرخه آبارزشیابی پایانی (آزمون کلی از فصل هفتم) - تعاملیدانلود نمونه سوال امتحانی فصل هفتم / دانلود پاسخ 


دانلود نمونه سوالات نوبت اول با پاسخ تشریحی (سه نمونه سوال استاندارد بر اساس بارم بندی کشوری)


 فصل هشتم: انرژی و تبدیل های آنکار و انرژی-محاسبه مقدار کارنیروهایی که کار انجام نمی دهندانرژی و تبدیل های آن-انرژی جنبشی و پتانسیلمقدار کل انرژی ثابت می ماند (قانون پایستگی انرژی)بدن ما به انرژی نیاز داردارزشیابی پایانی (آزمون کلی از فصل هشتم) - تعاملیدانلود نمونه سوال امتحانی فصل هشتم / دانلود پاسخ 
فصل نهم : منابع انرژیمنابع انرژی گوناگون اند-منابع انرژی می توانند تمام شوند (منابع تجدید ناپذیر)سوخت های فسیلی-سوخت های هسته ایمنابع انرژی می توانند جایگزین شوند(تجدیدپذیر)- انرژی خورشیدیانرژی باد-انرژی موج های دریا-انرژی برق آبیانرژی زمین گرمایی-سوخت های زیستیارزشیابی پایانی (آزمون کلی از فصل نهم) - تعاملیدانلود نمونه سوال امتحانی فصل نهم / دانلود پاسخ فصل دهم : گرما و بهینه سازی مصرف انرژیدمادماسنجدمای تعادل و گرماراههای انتقال گرما (رسانش)انتقال گرما (همرفت)-نسیم دریا و نسیم خشکیانتقال گرما (تابش)فناوری و کاربرد (موتور خودرو-کاهش اتلاف گرما در خانه-فلاسک خلأ)ارزشیابی پایانی (آزمون کلی از فصل دهم) - تعاملیدانلود نمونه سوال امتحانی فصل دهم / دانلود پاسخ فصل یازدهم: یاخته و سازمان بندی آنیاخته؛ کوچک ترین واحد زندهشباهت یاخته هانگاهی به درون یاخته-رنگ آمیزی یاخته هامقایسۀ یاخته های گیاهی و جانوریسازمان بندی یاخته هاارزشیابی پایانی (آزمون کلی از فصل یازدهم) - تعاملیدانلود نمونه سوال امتحانی فصل یازدهم / دانلود پاسخ فصل دوازدهم : سفرۀ سلامتموادی مغذی-کربوهیدرات ها (انرژی تولید می کنند- مفید اما بدون انرژی)لیپیدها (چربی ها، خوب یا بد؟)پروتئین ها (ماهیچه های قوی) ویتامین ها (شاداب)مواد معدنی (از خاک تا بدن ما) -آبتغذیه سالمارزشیابی پایانی (آزمون کلی از فصل دوازدهم) - تعاملیدانلود نمونه سوال امتحانی فصل دوازدهم / دانلود پاسخ  فصل سیزدهم : سفر غذاگوارش غذا – بخش های اصلی دستگاه گوارشدهان (غده های بزاقی، دندان ها)- حلقمری –معدهگوارش نهایی و جذب غذا (باریک روده-لوزالمعده)آنچه به جا می ماند (فراخ روده)کبد، مخزنی بزرگ-قندهایی که چربی می شوندارزشیابی پایانی (آزمون کلی از فصل سیزدهم) - تعاملیدانلود نمونه سوال امتحانی فصل سیزدهم / دانلود پاسخ  فصل چهاردهم : گردش مواددستگاه گردش مواد- رابط بین همۀ دستگاههای بدنساختار کلی قلب انسانرگ های قلب- بافت های تشکیل دهنده قلبخون تیره و روشن -گردش عمومی و ششی خونرگ های بدن-تبادل مواد درمویرگ ها- نبضخونارزشیابی پایانی (آزمون کلی از فصل چهاردهم) - تعاملیدانلود نمونه سوال امتحانی فصل چهاردهم / دانلود پاسخ   فصل پانزدهم : تبادل با محیطتبادل با محیط- ساختار دستگاه تنفستبادل هوا- دم و بازدمتولید صدا- انتقال گازهادستگاه دفع ادرار-چگونگی کارکرد کلیه و تنظیم محیط داخلیارزشیابی پایانی (آزمون کلی از فصل پانزدهم) - تعاملیدانلود نمونه سوال امتحانی فصل پانزدهم / دانلود پاسخ 


دانلود نمونه سوالات نوبت دوم با پاسخ تشریحی ( سه نمونه سوال استاندارد بر اساس بارم بندی کشوری)
logo-enamad logo-samandehi