نی نوازی

نی نوازی

Install from Bazaar
In-app Purchases
50
Active installs
Education
Category
2
MB
Size

نحوه استفاده از ني در هفت بند
نحوه استفاده از ني کوتاه 
منطقه صوتي ني هفت بند
با ني مي توان چه  ويبراسيون هاي را اجرا کرد
طرز انگشت گذاري 
در مورد ساخت ني هفت بند
روش توليد صدا
صداي بم
تمرين تنفس شکمي (ديافراگمي) بدون ني


و..........

logo-enamad logo-samandehi