لاغری و کاهش وزن به روش اصولی

لاغری و کاهش وزن به روش اصولی

نسخه ۱.۰
۱۰
نصب فعال
تناسب اندام
دسته
۷۷۱
کیلوبایت
حجم

 مقدمه
 کالري خیلی زیادي را از رژیم خود کم نکنید 
 مصرف آب را افزایش دهید 
 خوردن پروتئین را فراموش نکنید 
 عضله بسازید 
 وعده هاي کوچکتر و بیشتر در طول روز بخورید 
 فیبر بیشتري بخورید 
 غذاهاي ترموژنیک بخورید 
 مایعات انرژیک و کالري دار را حذف کنید 
 صبور باشید و روي هدفتان تمرکز کنید 
 براي آنچه انجام می دهید غذا بخورید
 شیرنی را کم کنید 
 هوشمندانه آشپزي کنید  
 آرامتر غذا بخورید 
 چربی هاي مفید بخورید  
 بدن خود را حرکت دهید 
 پنیر پرچرب را حذف کنید 
 به مایونز نه بگوئید 
 به طرز صحیح غذاي بیرون بخورید 
 کره را حذف کنید 
 یک لیست خرید تهیه کنید 
 وقتی گرسنه هستید خرید نروید
 از قسمتهاي انتهائی فروشگاه خرید کنید 
 وعده هاي غذائی خود را کنترل کنید 
 غذاهاي با کالري منفی بخورید 
 عضلات کالري سوز بسازید 
 اهداف کوتاه مدت داشته باشید 
 دلسرد نباشید 
 آئینه ها دروغ نمی گویند 
 چربی بدن خود را اندازه گیري و آنالیز کنید 
 دفترچه یادداشت برنامه غذائی داشته باشید 
 قبل از اینکه غذا بخورید فکر کنید 
 نتیجه و سرانجام غذائی که می خورید را در نظر بگیرید 
 با غذا مانند دارو رفتار کنید 
 نشسته غذا بخورید
 هر وعده غذائی تان شامل پروتئین باشد 
 وسوسه ها را از خانه خارج کنید 
 به خودتان جایزه بدهید 
 شدت تمرینات کاردیو (هوازي ) را افزایش بدهید 
 از بین بد و بدتر بد را انتخاب کنید 
 معجون پروتئینی درست کنید 
 انگور یخ زده بجاي شیرینی ها 
 خارج از ظرف غذا نخورید 
 به سبزیجات روي بیاورید 
 حتما صبحانه بخورید 
 براي سس ها از چنگال استفاده کنید 
 به رژیم فکر نکنید
 براي رسیدن به موفقیت با خودتان صحبت کنید  
 از خودتان عکس بگیرید 
 مواد کالري دار اضافی را خارج کنید 
 سفید را بجاي تیره انتخاب کنید 
 یک بخار پز بخرید 
 فاکتور جویدن
 اسنک خودرا به پاپ کورن تغییر دهید  
 کربو هیدراتها را در زمانهاي پایانی شب محدود کنید 
 سطح انسولین خونتان را کنترل کنید 
 چربی شیر را کم کنید
 از میوه به عنوان دسر استفاده کنید
 زرده را جدا کنید  
 غذا را با تلویزیون مخلوط نکنید 
 به برچسب غذا ها دقت کنید 
 هنگام ورزش از موزیک براي ایجاد انگیزه استفاده کنید 
 کاردیو متغیر براي نتیجه بیشتر 
 از لاغري موضعی اجتناب کنید 
 تغییرات را کم کم و هفتگی اعمال کنید
 روي 500 کالري کمتر در روز تمرکز کنید 
 غذاهاي مخلوط بخورید 
 غذایتان را تند و تیز کنید
 مواظب لیوانهاي قهوه تان باشید 
 نان صبحانه تان را کنترل کنید
 از پروتئین هاي لخم وخالص استفاده کنید 
 براي ورزش از خانه بیرون بزنید
 مواظب غذاهاي بدون چربی باشید 
 همیشه در حال تحرك باشید 
 یک وعده پروتئینی در ساعات پایانی شب مصرف کنید
 براي غذاي خود از قبل برنامه ریزي کنید
 بدن خود را با دیگران مقایسه نکنید 
 مواظب رژیم هاي کم کربو هیدرات باشید
 اثر کالري سوزي (ترموژنیک ) غذاها 
 کربو هیدراتها را به صورت دوره اي مصرف کنید 
 غذا خوردن احساسی را رها کنید 
 با خودتان رو راست باشید 
 از جعبه غذاي رستورانها استفاده کنید
 میان وعده داشته باشید
 کلید موفقیت اعتدال است 
 محرکهاي انگیزه تصویري داشته باشید 
 اراده خود را در مقابل دوستان حفظ کنید 
 براي موفقیت تجسم ذهنی داشته باشید
 براي انگیزه بیشتر با یک دوست همراه شوید 
 مواظب آجیل ها باشید 
 زیاده رو و افراطی نباشید 
 ملزم به انجام مداوم تمرینات کاردیو باشید 
 انواع مختلفی از تمرین با وزنه را امتحان کنید
 استراحت کنید تا رشد کنید
 یک دفترچه یاداشت روزانه داشته باشید 
 پنجره فرصت رشد را بیشتر باز کنید 
 همیشه به عضلات شوك وارد کنید
 یک برنامه تمرین دقیق داشته باشید 
 براي موفقیت تجسم ذهنی داشته باشید
 قهوه اي بهتر است 
 یک وعده ناهار سالم و مقوي آماده کنید 
 الگوي واحدي وجود ندارد

logo-enamad logo-samandehi