آموزش کمانچه

آموزش کمانچه

نسخه ۲
نصب از بازار
با پرداخت درون‌برنامه‌ای
+۵۰
نصب فعال
آموزش
دسته
۲
مگابایت
حجم

شکل ظاهري
کوک
طرز نواختن
نوازندگان شاخص
سازندگان شاخص
کمانچه 
کمانچه از سه قسمت اصلي تشکيل ميشود
پايه ساز
پايه کمانچه  از چند قسمت تشکيل شده 
جاي سيم گير در کمانچه و وظيفه آن
کاسه کمانچه
انواع ديگر کاسه هاي ترکه اي 
کاسه ي کمانچه
چرا خرک در کمانچه کج قرار مي گيرد.
مهم ترين عوامل براي ايجاد صداي مطلوب در کمانچه
خرک در کمانچه
آشنايي با مشخصات کمانچه
براي خريد يک کمانچه خوب بايد به اين نکات دقت کنيد
آشنايي با ساز کمانچه
دسته ي کمانچه 
دسته ي کمانچه
وضعيت دست هنگام گرفتن آرشه
بالا دسته 
آرشه کمانچه
سازهاي هم خانواده
شيوه نواختن
کوک کمانچه
نقاره خانه 
صراحي يا تاج
گوشي ها 
شکل ظاهري کمانچه
ريتم 1 جهت ريتم شناسي کمانچه
درس 2 – ريتم 1 جهت ريتم شناسي کمانچه
درس 3 – ريتم 1 جهت ريتم شناسي کمانچه
ريتم 1 جهت ريتم شناسي کمانچه
درس4– ريتم 1 جهت ريتم شناسي کمانچه
درس 5 – ريتم 1 جهت ريتم شناسي کمانچه
درس 6 – ريتم 1 جهت ريتم شناسي کمانچه
درس 7 – ريتم 1 جهت ريتم شناسي کمانچه
درس 8 – ريتم 1 جهت ريتم شناسي کمانچه
درس 9 – ريتم 1جهت ريتم شناسي کمانچه
درس 10 – ريتم 1جهت ريتم شناسي کمانچه
درس 11 – ريتم ? جهت ريتم شناسي کمانچه
درس 1 – ريتم Fast 6/8 جهت ريتم شناسي کمانچه
درس 2 – ريتم Fast 6/8 جهت ريتم شناسي کمانچه ( ? از 9 
درس 3 – ريتم Fast 6/8 جهت ريتم شناسي کمانچه ( 3 از 9 )
درس 4 – ريتم Fast 6/8 جهت ريتم شناسي کمانچه ( 4 از 9 (
درس 5 – ريتم Fast 6/8 جهت ريتم شناسي کمانچه ( 5 از 9 )
درس 6 – ريتم Fast 6/8 جهت ريتم شناسي کمانچه ( 6 از 9 (
درس 7 – ريتم Fast 6/8 جهت ريتم شناسي کمانچه ( 7 از 9 (
درس 8 – ريتم Fast 6/8 جهت ريتم شناسي کمانچه ) 8 از 9 )
درس 9 – ريتم Fast 6/8 جهت ريتم شناسي کمانچه ) 9 از 9 )
اموزش دراب نوازي در کمانچه
نکات ويژه دراب نوازي در کمانچه
قسمت‌هاي مختلف کمانچه
کمانچه ها چند سيم دارند
درس 1 – اتودها جهت ريتم شناسي کمانچه
درس 2 – اتودها جهت ريتم شناسي کمانچه
درس 3 – اتودها جهت ريتم شناسي کمانچه
درس 4 – اتودها جهت ريتم شناسي کمانچه
درس 5 – اتودها جهت ريتم شناسي کمانچه
درس 6 – اتودها جهت ريتم شناسي کمانچه
درس 7 – اتودها جهت ريتم شناسي کمانچه
درس 8 – اتودها جهت ريتم شناسي کمانچه

logo-enamad logo-samandehi