جلوگیری از عرق کردن

جلوگیری از عرق کردن

Version
Free
In-app Purchases
10
Active installs
Education
Category
2
MB
Size

درمان موضعي براي عرق کردن بدن
شکايت از تعريق زياد زير بغل
نقش تغذيه در تعريق
حمام  کردن مساوي با خوشبويي
چگونه با عرق تابستاني کنار بياييم؟ 
اگرزيادعرق مي‎کنيداين چهارسوال راپاسخ دهيد 
پيشگيري ازعرق سوزشدن با استحمام مرتب 
با اين 10 توصيه کمتر عرق بريزيد 
راه حل عرق کف دست
جراحي، آخرين راه حل در موارد حاد دردرمان عرق کف دست
درمان با سم در عرق کف دست
درمان عرق کف دست
تعريق زياد از حد چيست؟
تعريق موضعي يا عرق کردن زياد اوليه کانوني
تعريق عمومي يا عرق کردن زياد عمومي
مواقعي که براي عرق کردن زياد ميبايست سريع به دکتر مراجعه نماييد؟
درمان عرق کردن زياد و شديد
کمک گرفتن براي درمان تعريق زياد
استفاده از ضدعرق يا antiperspirant
استفاده از جوش شيرين بهمراه دئودورانت هاي حاوي آلومينيوم کلرايد
از سرکه سيب استفاده نماييد
ساير محلول هاي طبيعي
و...................

logo-enamad logo-samandehi