مخارج خوارزمی

مخارج خوارزمی

نسخه ۲.۰
+۱۰
نصب فعال
ابزارها
دسته
۳ مگابایت
حجم

تصاویر برنامه

معرفی برنامه

مخارج خوارزمی مختص کارکنان آموزشگاه علمی آزاد خوارزمی میباشد

این نرم افزار به درخواست آموزشگاه علمی آزاد خوارزمی جهت مدیریت مخارج آموزشگاه و گزارش گیری دوره ای و همچنین ایجاد آمار نموداری بر حسب مقادیر مورد نظر میباشد. 

ویژگی های نرم افزار :

• ایجاد و مدیریت فاکتورها

• گزارش گیری دوره ای

• ایجاد انواع آمار نموداری 

• دفترچه تلفن اختصاصی فروشندگان