بیل گیتس شوید

بیل گیتس شوید

Version 1.0
1000 Tomans
+10
Active installs
Books & Reference
Category
1 MB
Size
بیل گیتس شوید

بیل گیتس شوید

amirhosein944
Version 1.0
1000 Tomans
+10
Active installs
Books & Reference
Category
1 MB
Size

Images

Introduction

More Info

به نام خدا
این برنامه درمورد رازهای پولدارشدن است.ورازهایی از زبان بیل گیتس ودیگر میلیاردرها رابیان مینماید وبه بررسی تخصصی موفقیت وتلاش میپردازد

User Reviews - 2 Rates
4 from 5
5
4
3
2
1