بیل گیتس شوید

بیل گیتس شوید

نسخه ۱.۰
۱۰۰۰ تومان
+۱۰
نصب فعال
کتاب‌ها و مطبوعات
دسته
۱ مگابایت
حجم

تصاویر برنامه

معرفی برنامه

پولدارشوید...
رازثرتمند شدن پیش ماست...
این برنامه حاوی نکات باارزشی مربوط به ثرتمند شدن همراه با راههای آن است.
بیل گیتس هم مثل شما یه آدم ساده بود اما فقط رازآن رادریافت.
شما هم اگرمیخواهید به راحتی پولدارشویداین برنامه راازدست ندهید.
رازهای پولدارشدن فقط وفقط درکافه بازار.
ماباتاجران ایرانی مصاحبه کردیم ورازآنها رااززبان خودشان بیان میکنیم.
فکرکنید آنقدرثروتمندشوید که دراکثرکشورها دفترتجاری داشته باشید.به خودایمان بیاورید.