علل بی توجهی به نماز

علل بی توجهی به نماز

Version
Free
In-app Purchases
100
Active installs
Education
Category
2
MB
Size

علل بی رغبت برخی افراد به نماز چیست؟
نه میلی به نماز دارم و نه اشتیاقی به قرآن چه کنم؟! 
احساس تحجر و عقب ماندگي
 تن پروري و تنبلي
 مسامحه کاري
احساس خودنمايي و رياکاري
احساس بي فايده بودن نماز به علت گناهکار بودن
خانواده  محيط و اجتماع فاسد
دوست فاسد


و............

logo-enamad logo-samandehi