اسرار متافیزیک

اسرار متافیزیک

Install +10 K
Category Books & Reference
Size 5 MB
Last Update 2017 August 14
اسرار متافیزیک

اسرار متافیزیک

OctaApp
Install +10 K
Category Books & Reference
Size 5 MB
Last Update 2017 August 14
View the antivirus scan results

Images

Introduction

More Info

نسخه جدید منتشر شد (تغیرات کلی در ظاهر برنامه + بخش های جدید)


**به نام خدا**


اسرار متافیزیک


 


لغت متافيزيک از پيشوند «متا» به‌معناي وراء، فرا، ماوراء،و کلمـه‌ي «فيزيـک» به‌معنـاي طبيعـت تشـکيل شده است. منظور از طبيعت، دنيايي است که در حال حاضر، در آن زندگي کرده، آن را احسـاس و ادراک مي‌نماييم. پس متافيزيک به‌معناي ماوراءالطبيعه، مابعد‌الطبيعه و يا فوق‌طبيعت است و شامل بخـش‌هـايي از جهان بي‌کران هستي و موجوداتي مي‌شود، که از حوزه‌ي ادراک حـواس پنج‌گانه‌ي ظاهري ما خارج است.متافيزيک فلسفي کوشش مي‌کند، تا طبيعت اساسي هر واقعيتي، چه قابل رؤيـت و چه غير قابل رؤيت را درک کند.ميتوان متافيزيک را «رفتن به وراي مادّه» توصيف کرد.متافيزيک علم يا فلسفه‌اي است که ذات، علل اوليه و يا قوانين حاکم بر تمام مخلوقات را به‌طور سازمان يافته بررسي مي‌کند؛ بررسي حقيقت و ذات جهان نيز در همين مقوله قرار مي‌گيرد.متافيزيک درصدد توضيح ذات «بودن» و مبداء و ساختار جهان است. همچنين متافيزيک اتّحاد ويژگي‌هاي روحي، ذهني و فيزيکي را مدّ نظر دارد


 


مـدیتیشــن:


مدیتیشن به معنای متمرکز کردن ذهن است. این تمرکز میتواند بر روی یک صدا، عبارت یا دعا، شئ، تصویر، آگاهی از خویشتن، نحوه تنفس، فرائض دینی و... صورت گیرد. هدف از این کار آگاهی از لحظه حال، رسیدن به آرامش، و کاهش استرس است. مدیتیشن موجب ارتقای شخصیت و رشد روحانی و معنوی می شود....


 


 


در این برنامه علاوه بر متافیزیک , مـدیتیشــن را هم مورد بررسی قرار داده ایم و فواید, اهداف , روش ها و... ان را نیز بیان کرده ایم.


 


^^پیشنهاد میکنم این برنامه را از دست ندید^^


 

User Reviews - 219 Rates
4.5 from 5
5
4
3
2
1
Unnamed User
Unnamed User
2019/04/22
خدا وکیلی بهترین برنامه ای که در حوضه متافیزیک دیدم من که از بودن همچین برنامه ای خوشحالم
AmiRHossein
AmiRHossein
2017/10/12
خیلی دوست داشتم که ما ایرانیا راجب این نوع انرژی ها خیلی بیشتر از این ها بدونیم ولی در کل این برنامه کامل و عالیست
اجل دزدهام
اجل دزدهام
2018/09/01
افرین اینومیگن کار.بسیارپرمحتواوغنی خوشم امد یاحق