بازی باب اسفنجی

بازی باب اسفنجی

Version 1
5
K
Active installs
Adventure
Category
41
MB
Size

این بازی 5 قسمت دارد . و هر قسمت شامل 4 مرحله می باشد . بازی جحذاب و وطلانی اس هست . باب اسفنجحی مامریت  دارد که  به دو دووستش کمک کن و بزرگترین کادو رو به پاتریک بددهد.


 


باید امتیازاتی رو جمع  کند و ...

logo-enamad logo-samandehi