روانشناسی خشونت

روانشناسی خشونت

Version 1.0
Free
In-app Purchases
50
Active installs
Health & Fitness
Category
1
MB
Size


بنویسید تا آرام بگیرید!
چرا در خانه بعضی‌ها همیشه خوش می‌گذرد؟
زن‌‌کشی در شیلی
همسرآزاری بدون شاخ و دم
همسر آزاری و عشق فراموش شده
نگرانی های خود را واگذار کنیم نه مسئولیت های خود را
نشانه های عصبانیت در نوجوانان
انواع کودک ‌آزاری در ایران و دلایل رشد آن
فائق آمدن بر عصبانیت و پر خاشگری در جوانان
نودوپنج درصد عاملان خشونت خانگی مردان هستند
عصبانی نباش
مهار عصبانیت
و...
روانشناسی خوشونت

logo-enamad logo-samandehi