مجموعه قوانین و مقررات محیط زیست

مجموعه قوانین و مقررات محیط زیست

نسخه v۱.۰
نصب از بازار
10000 تومان
+۵۰
نصب فعال
آموزش
دسته
۶
مگابایت
حجم

هم اکنون شما میتوانید اولین مجموعه کامل قوانین و مقررات محیط زیست ایران را در گوشی همراه خود داشته باشید. 


بخشی از آنچه همراه خواهید داشت عبارت است از :


1- قانون حفاظت و بهسازي محيط زيست 


2-قانون شكار و صيد


3-قانون‌ نحوه‌ جلوگيري‌ از آلودگي‌ هوا


4-قانون افزايش بهره‌وري بخش كشاورزي و منابع طبيعي


5-قانون اراضي مستحدث و ساحلي 


6-قانون‌ مديريت‌ پسماندها


7-از قانون مجازات اسلامي


8-قانون‌ حفاظت‌ و بهره‌برداري‌ از جنگل‌ها و مراتع‌ با اصلاحات‌ بعدي‌ 


9-قانون حفظ و حمايت از منابع طبيعي و ذخاير جنگلي كشور


10-قانون تعيين تكليف اراضي اختلافي اجراي ماده 56 قانون  جنگلها و مراتع 


11-قانون حفظ  كاربري اراضي و باغها


12-قانون حفظ نباتات


13- قانون نحوه خريد و تملك اراضي و املاك 


14- قانون حفظ و گسترش فضاي سبز در شهرها


15-قانون مناطق دريايي جمهوري اسلامي ايران در خليج فارس و درياي عمان


16-قانون مجازات صيد غير مجاز از درياي خزر و خليج فارس


17-قانون حفاظت دريا و رودخانه هاي مرزي از آلودگي با مواد نفتي


و......


------ برخی از آئین نامه هایی که همراه خواهید داشت عبارتند از : 


1-آيين نامه اجرايي قانون حفاظت و بهسازي محيط زيست


2-آيين نامه اجرايي  قانون شكار و صيد  


3-آيين نامه اجرايي شكار ويژه


4-آيين نامه اجرايي قانون نحوه  جلوگيري از آلودگي هوا 


5-آيين‌نامه‌ اجرايي‌ قانون‌ تشكيل‌ كميته‌ ملي‌ كاهش‌ اثرات بلاياي‌ ط‌بيعي


6-آيين‌ نامه اجرايي نحوه جلوگيري از آلودگي صوتي و پرتوها


7-آيين نامه جلوگيري از آلودگي آب 


8-آيين‌نامه‌ اجرايي‌ قانون‌ حفظ‌ كاربري‌ اراضي‌ زراعي‌ و باغها


9-آيين نامه اجرايي حفاظت و بهره برداري از منابع آبزی


10-آيين نامه اجرايي قانون حفظ و تثبيت كناره و بستر رودخانه مرزي


,...

logo-enamad logo-samandehi