تایپ گفتاری فارسی

تایپ گفتاری فارسی

نصب از بازار
۲۰۰۰ تومان
+۵۰
نصب فعال
ابزارها
دسته
۵۵۷
کیلوبایت
حجمنظرات کاربران

الهه
۱۳۹۶/۱۱/۲۷
چرا کار نمیکنه پس؟