سوره یاسین

سوره یاسین

Version 3.0.1
50
Active installs
Religious
Category
18
MB
Size

این بار برای شما  سوره مبارکه یاسین و تلاوت صوتی متن سوره و ترجمه فارسی آن را آماده کردیم!یس، و نام های دیگرش «عزیزه؛ معمّه(شامل شونده)، مدافعه قاضیه(دفع كننده برآورده) سی و ششمین سوره قرآن است كه مكی و دارای 83 آیه است.

این برنامه شامل:

• متن به همراه ترجمه

• درباره سوره مبارکه یاسین

• شئونات سوره مبارک یاسین

• فوائد و آثار قراوت سوره مبارکه یاسین

• تغییر فونت جهت خواناتر شدن سوره

• تلاوت صوتی متن سوره

• نمایش آیه ها به همراه تلاوت سوره

• تغییر رنگ آیه در هنگام پخش

• پخش تلاوت آیه مورد نظر

• شروع تلاوت از آیه مورد نظر

* هر انسان ترسناک وخائفی که آن راتلاوت کند,خداوند ترس وخوف اورا مبدّل به امنیت میگرداند.

* هر انسان مریض ورنجوری که آن راتلاوت کند,خداوند صحت وسلامتی راشامل حالش میگرداند.

* هر مسافری که آنرادرسفربخواندبی گمان سفرش بیخطر خواهد بودوبه سلامتی به منزلش برمیگردد.

* اگرآن رابالین هرمیتی بخوانند,خداوندعذابش راتخفیف میدهد(یااورا می آمرزد).

* هرکس چیزی ازاو گم شده باشد وآن راقرائت کندآن چیزپیدا میشود.

* اگرشخص گم شدهای آن رابخواند,راه را پیدا میکند وبه سلامتی به مقصد میرسد.

* کسی که آن را تلاوت فرماید,فقروفاقه دردنیا به سراغش نمی آید.

* خداوند فراخی روزی وگشایش در زندگی را برای خواننده آن به عهده میگیرد.

از امکانات این برنامه می توان:

• جستجوی پیشرفته

• گرافیک کاربر پسند

• همراه تصاویر

• تغییر فونت

اشاره کرد

logo-enamad logo-samandehi