تلاوت پرهیزگار

تلاوت پرهیزگار

Version 1.1
+10 K
Install
Religious
Category
251 MB
Size
تلاوت پرهیزگار

تلاوت پرهیزگار

rahpooyan
Version 1.1
+10 K
Install
Religious
Category
251 MB
Size
View the antivirus scan results

Images

Introduction

More Info

Recitation of the entire Quran by the Master of Righteousness

Smart Quran Pen

Linear Quran

Text of the Quran


Persian translation


Chapter and Fragmentation


Save the latest study


Night mode


Search the suras and translate the verses


Automatic text scrolling to recite

User Reviews - 211 Rates
4.4 from 5
5
4
3
2
1
مجیدی نظامی
مجیدی نظامی
2022/03/19
عالی موفق باشید
شقایق
شقایق
2022/03/22
عالی
محمدحسن غفاری
محمدحسن غفاری
2022/03/28
بازار بسیار عالی است ولی بازی های جدید نمییار ه