شوفر کاميون

شوفر کاميون

نسخه ۱.۱
نصب از بازار
۳۰۰۰ تومان
+۲۰۰
نصب فعال
رانندگی
دسته
۴۶
مگابایت
حجم

شوفر کاميون


با کامیون Volvo در جنگل رانندگی کرده و از عبور از چالش های طبیعی


رانندگی خود را محک بزنید.


منتظر نظرات گرم شما هستیم.