پرش دیواری آدمک

پرش دیواری آدمک

نسخه ۱.۰
+۱۰
نصب فعال
امتیازی
دسته
۱۴
مگابایت
حجم

«پرش دیواری آدمک» می خواهد بروید دیگری هرکس از بالاترشما !در بازیاین ساده و اعتیادآور شما می توانید بر روی دیوارها و

آسمان میاناز بی پایان و فراتر از آن بپرید ! آدمکهمچنانکه پرد، می هوا درشما از کنید. تست را خود های مهارت و هارفلکس

برسید توانید می که امتیازی بیشترین به تا بپرید مختلف موانعروی !می توانید امتیاز خود را ارسال کنید باتا دوستان خود و تمام دنیا

و نفرات برتر رقابت کنید! چه کسی بهترین آدمک خواهد بود؟!

ویژگی ها:

● کنترل های لمسی آسان

● بازی با سرعت بالا

● سرگرمی تمام نشدنی

● رقابت با نفرات برتر دنیا

کنترل ها:

صفحه نمایش را فشار دهید تا آدمک خود کنید، پرش به واداررا در کههنگامی هستیدهوا تا دهید فشاردوباره آدمک بپرد برابردو .

شما می توانید بر روی دیوارها بپرید و کمی آن جا مکث کنید، اما مراقب باشید پیش از آنکه از روی دیوار سر

logo-enamad logo-samandehi