Income And Expense

Income And Expense

Version 5.6
Free
In-app Purchases
50
Active installs
Tools
Category
5
MB
Size

بسم الله الرحمن الرحیم 

برنامه ی ( دخل و خرج من ) به شما در مدیریت درامدها و مخارج کمک خواهد کرد. در این برنامه شما می توانید درامدها و مخارج خود را ثبت کنید و همچنین به کمک نمودار ها می توانید از میزان درامد ، مخارج، پسنداز هر ماه مطلع شوید.

امکانات این برنامه

_ امکان درج درامدها

_ امکان درج مخارج

* در این مخارج شما بر اساس تاریخ و ساعت ورود اطلاعات ذخیره خواهد شد و همچینین مخارج شما به صورت دسته بندی شده ذخیره خواهد شد که در قمست گزارش می توانید جزئیات هزینه های خود را مشاهده کنید.

_ گزارش میزان درامدها ، مخارج  و پسنداز ها و مقایسه ی ماه هر یک از این موارد در 12 ماه سال 

_ دفترچه یادداشت 

_ ارتباط با ما

 

logo-enamad logo-samandehi