فراموش کردن عشق در 30 روز

فراموش کردن عشق در 30 روز

نسخه ۱.۰
نصب از بازار
با پرداخت درون‌برنامه‌ای
۱۰
نصب فعال
سبک زندگی
دسته
۲
مگابایت
حجم

10 علامت برای پایان یک رابطه عاشقانه
مسئولیت کامل شروع روند قطع رابطه را برعهده بگیرید
وابستگی چیست؟
ریشه وابستگی در چیست؟
وابستگی چند نوع است؟
چرا وابسته می شویم؟
وابستگی بیمارگونه چه علامت هایی دارد؟
وابستگی را چطور می توان ترک کرد؟
روزاول جدایی از عشق
روزدوم جدایی از معشوق
روز سوم جدایی از معشوق
روزچهارم جدایی از معشوق
روز پنجم جدایی از معشوق
روز ششم جدایی از معشوق
روزهفتم جدایی از معشوق
روز هشتم جدایی از معشوق
روز نهم جدایی از معشوق
روز دهم جدایی از معشوق
روزیازدهم جدایی از معشوق
روز دوازدهم جدایی از معشوق
روز سیزدهم جدایی از معشوق
روز چهاردهم جدایی از معشوق
روز پانزدهم جدایی از معشوق
روز شانزدهم جدایی از معشوق
روز هفدهم جدایی از معشوق
روز هجدهم جدایی از معشوق
روز نوزدهم جدایی از معشوق
روز بیستم جدایی از معشوق
روز بیستو یکم جدایی از معشوق
روز بیستو دوم جدایی از معشوق
روز بیستو سوم جدایی از معشوق
روز بیستو چارم جدایی از معشوق
روز بیستو پنجم جدایی از معشوق
روز بیستو ششم جدایی از معشوق
روز بیستو هفتم جدایی از معشوق
روز بیستو هشتم جدایی از معشوق
روز بیستو نهم جدایی از معشوق
روز سیم جدایی از معشوق

logo-enamad logo-samandehi