Khosh (Contractor)

Khosh (Contractor)

Version 2.0.24
200
Active installs
Maps & Navigation
Category
8
MB
Size


خدمات خوش در برگیرنده کلیه سرویسهای مرتبط با نیازهای شهروندی با استفاده از شماره تلفن 193, خدمات پست فیزیکی , الکترونیکی , مالی و کلیه خدمات نیابتی اشخاص حقیقی و حقوقی متعلق به بخشهای دولتی , عمومی و خصوصی کشور می باشد .


خدمات ویژه شهروندی ( خوش ) با شماره تلفن193 بزرگترین سامانه مکانیزه کشور, به مانند یک پل ارتباطی بین درخواست کنندگان خدمت /کالا و تامین کنندگان خدمات /کالا نقش بازی خواهد کرد


در این نسخه که برای خدمت دهندگان طراحی شده است، خدمت دهندگان میتوانند پس از احراز صلاحیت از خوش درخواست های شهروندان را از طریق این نرم افزار دریافت و مدیریت نمایند

logo-enamad logo-samandehi