تبدیل واحد مهندسی

تبدیل واحد مهندسی

نسخه ۱.۰.۰
+۲۰۰
نصب فعال
ابزارها
دسته
۲
مگابایت
حجم

کامل ترین مجموعه آفلاین تبدیل واحد مهندسی  ، با طراحی مینیمال و ساده که یک بار و برای همیشه ، خیال شما را در مورد تبدیل همه واحدها راحت می کند.


جابحایی زاویه


radian/day,radian/minute,degree/hour to radian/second,revolution/minute


شتاب


meter/square second,picometer/square second,gal [Gal], Acceleration of gravity,foot/square second


شتاب زاویه


radian/square second,revolution/minute/second,revolution/square minute


تراکم


kilogram/cubic meter,exagram/liter,pound/gallon,slug/cubic foot


حجم مخصوص


cubic meter/kilogram, cubic foot/pound


گشتاور اینرسی


kilogram square meter,gram square centimeter,slug square foot


گشتاور نسبت به میانگین


newton meter,gram-force centimeter,poundal inch


گشتاور


newton meter ,dyne centimeter,ounce-force inch,kilogram-force centimeter

logo-enamad logo-samandehi