مراقبت از نوزاد

مراقبت از نوزاد

Version 1
+10 K
Install
Education
Category
2 MB
Size
مراقبت از نوزاد

مراقبت از نوزاد

Mediums
Version 1
+10 K
Install
Education
Category
2 MB
Size
View the antivirus scan results

Images

Introduction

More Info

در بدو تولد، نوزاد در پی سازگار شدن با تغییرات زیادی است که در محیط اطراف او روی داده است. در این شرایط نمی توان و البته نباید هم از نوزادان انتظار چندانی داشت. آنها در این سن نه بلدند بخوابند و نه می توانند نیاز خود به خواب را تشخیص دهند. نوزاد شما نیاز به کمک شما برای خوابیدن دارد اما علی رغم این نکته مهم، با توجه به برخی نکات می توانید به نوزاد خود کمک کنید که زودتر با خواب شب آشنا شده و در واقع فرآیند سازگاری او را تسریع کنید.


 

User Reviews - 164 Rates
4.3 from 5
5
4
3
2
1
س
س
2022/09/02
هنوز ندیدم
Unnamed User
Unnamed User
2021/01/10
خوب بود بدکیـ نیـ
مبینا
مبینا
2020/07/05
برنامه خیلی خوبیه اطلاعات بیشتری ار حراکات نوزاد رو آدم میفهمه