فنی - کار
+۱۰
نصب فعال
سبک زندگی
دسته
۳۶ مگابایت
حجم

تصاویر برنامه

معرفی برنامه


موسسه فنی کار: به مجموعه مدیریت نرم افزاری در پهنای سایت واپلیکیشن وراههای مختلف ارتباط با مشتری گفته میشود

متخصصین : به افراد دارای مهارت وحرفه تخصصی در زمینه های مختلف که با اپلیکیشن فنی کار از طرفی وبا مشترکین از طرف دیگر درارتباط هستند وکارهای مشترکین به انها ارجا وواگذار میگردد گفته میشود.
مشترکین : به مجموعه مشتری های دائمی که کارت اشتراک از اپلیکیشن فنی کار دریافت کردند وخدمات فنی وغیر فنی دریافت میکنند اطلاق میگردد. خدمات در شهرهای تهران و پرند انجام میگیرد.