چکاپ کامل

چکاپ کامل

نسخه ۲
+۵۰۰
نصب فعال
پزشکی
دسته
۲
مگابایت
حجم

نرم افزاری که پیش روی شما قرار دارد بهترین مجموعه ازتحلیل و توضیحات مربوط به 82 آزمایش می باشد. آنچه برگه آزمایش شما می گذرد و شما بی اطلاع هستید!
همونطور که میدانید دانش و آگهی باعث تندرستی و سلامتی بیشتر می گردد. گاهی ساده گذشتن از کنار نتیجه آزمایش ها عواقب جبران ناپذیری بر جا می گذارد. دانستن و اقدام به موقع جهت درمان بهترین روش مقابله با بیماری ها می باشد.
لیست آزمایش های موجود در این ورژن به شرح زیر می باشد:
CBC :
o Htc هموتوکریت
o RBC گلبول قرمز
o HGB Hg هموگلوبین
o WBC گلبول سفید
o PLT پلاکت
o PCT پروکسی تونین
o MCV حجم متوسط گلبول های قرمز
o MCH غلظت همو گلوبین یک گلبول قرمز
o MCH غلظت همو گلوبین یک گلبول قرمز
o MCHC غلظت متوسط همو گلوبین یک گلبول قرمز
o RDW عرض گسترش گلبول های قرمز
o MPV حجم متوسط پلاکت
o PDW دامنه پراکندگی حجم پلاکت

انواع آزمایش قند:
o FBS قند ناشتا
o OGTT تست تحمل گلوکز
o FPG تست گلوکز خون ناشتا
o A1C هموگلوبین Hb A1c
o RPGT Random Plasma Glucose Test آزمایش اتفاقی قند پلاسما

اختصاصی بانوان:
o OGGT تست تحمل گلوکز بارداری
o GCT آزمایش اتفاقی قند پلاسما
o GDM تشخیص دیابت حاملگی
o HCG هورمون اچ سی جی بارداری


آزمایش چربی خون:
o Cholesterol CHOL کلسترول
o Triglyceride tg تری گلیسیرید
o HDL
o LDL

اوره و اسید اوریک:
o BUN اوره
o URICASID اسید اوریک

تست های مربوط به کبد و زردی :
o Creatinine کراتین
o SGOT (AST) اسپارتات آمینو ترانسفراز
o SGPT (ALT) آلانین امینو تراسفراز
o Alkaline Phosphatase (ALP ) آلکالین فسفاتاز
o GGT
o Bilirubin بیلی روبین
o Bilirubin بیلی روبین نوزاد
o Albumin آلبومین خون
o MicroAlbumin میکرو آلبومین خون

آزمایش ادرار:
o SpecificGravity وزن مخصوص ادرار
o PH ادرار
o Color توضیحات رنگ ادرار
o Appearance ظاهر ادرار
o Protein پرونئین ادرار
o Glucose گلوکز در ادرار
o Ketone کتون در ادرار
o Blood خون در ادرار
o Bilirobin بیلی روبین ادرار
o Nitrite نیتریت ادرار
o WBC کلبول سفید در ادرار
o RBC گلبول قرمز در ادرار
o Epithelialcells سلول اپیتلیال در ادرار
o Bacteria باکتری در ادرار
o Mucus موکوس در ادرار
o Crystals کریستال در ادرار
o Cast کست در ادرار

آزمایش مدفوع:
o PH مدفوع
o Color رنگ مدفوع
o بوی مدفوع
o Blood خون در مدفوع
o Rbc گلبول قرمز در مدفوع
o Crystals کریستال در مدفوع
o Bilirubin بیلی روبین در مدفوع
o Stercobilin استرکوبیلین مدفوع
o استرکوبیلینوژن
o چربی در مدفوع
o پیوستگی مدفوع
o Lukocytes لکوسیت در مدفوع
o انگل مدفوع

آزمایش ایدز:
o Hivp24
o HIVAntibody
o HivDnaPcr
o HivRna

آزمایش تیروئید:
o Tsh
o T3
o T4

الکترولیت ها:
o K پتاسیم
o Na سدیم
o Po4 فسفر

سایر آزمایش ها:
o Esr
o Crp
o PTT - Activated Partial Thromboplastin Time - aPTT – APTT
o PT توضیحات زمان پرو ترومبین

حتما قبل از استفاده از نرم افزار قسمت درباره را مطالعه فرمایید.

در این نسخه از برنامه قسمتی به عنوان چکاب برای شما در نظر گرفنه شده است که با وارد کردن سن و جنس و انتخاب کلید مشاهده چکاب های دوره ای مورد نیاز برای شما نمایش داده می شود. امیدواریم با آگاهی از انجام چکاب های دوره ای آمار بیماری در هم وطنان عزیزمان کاهش بیابد.در صورت مشاهده هر گونه مشکل ، ابهام، ایراد ، نظرات و پیشنهادات خود را در اختیار ما قرار دهید تا نسبت به بهبود آن اقدام نماییم.
نظرات شما باعث انگیزه بیشتر ما جهت بهبود کیفی نرم افزار می گردد.
با تشکر.
منابع:
پزشک و دیابت ، چاپ شده توسط مرکز مدیریت بیماریها -
علیرضا داوری، علیرضا مهدوی زاده، عباس نوروزی نژاد، شهین یار احمدی
کتاب جامع تست هاي تشخيصي و آزمايشگاهي پاگانا- دکتر مهتاب جعفر آبادي آشتياني و همکاران- نشر سالمي
کتاب جراحی فک و صورت پیترسون- ترجمه دکتر مسعود یغمایی

www.heart.kaums.ac.ir/
www.galb.ir
www.port.health.gov.ir/lab/CS/Lists/List1/Allitemsg.aspx
www.asemooni.com/

مشاوران علمی:
دکتر امیر بیرقی
دکترمصطفی نور محمدی

logo-enamad logo-samandehi