روش درسخوانی

Active Installs 200+
Size 727.3 KB
Version 1.1
Offers IAP purchases

Description

به نام خدا

برنامه ای برای کمک به دانشجویان و محصلین
ویژه امتحانات
به تصاویر بالا دقت کنید
روش های مختلف درس خوانی به همراه توضیح
روش های مختلف حفظ دروس به همراه توضیح
آداب درس خواندن به همراه توضیح
تمرین های افزایش تمرکز به همراه توضیح
آموزش دو تکنیک مهم و تضمینی برای حفظ درس ها و فرمول ها
1-تکنیک SQ3R
2-تکنیک جعبه لانتر

امکانات :
لیست علاقه مندی ها
جستجو در مطالب

همچنین برنامه دارای لیست علاقه مندی ها می باشد که می توانید مطالب مهم را به آن لیست اضافه کنید.

منابع:
www.jala.ir
ravanpezshk.akairan.com
http://maktabestan.ir

Permissions

  • payment through Bazaar