Game knife

Game knife

Version 2138-1.0.1
+5 K
Install
Arcade
Category
5 MB
Size
Game knife

Game knife

New age developer
Version 2138-1.0.1
+5 K
Install
Arcade
Category
5 MB
Size
View the antivirus scan results

Images

Introduction

More Info

چالش بزرگ پرتاب چاقو!

چاقو ها رو بسمت هدف پرتاب کنید و بیشترین رکورد رو شما بزنید!

مراقب باشید چاقو ها به بیرون پرتاب نشوند و به سمت هدف برن!

فکر میکنید چقدر بتونید رکورد پرتاب چاقو رو داشته باشید!؟ 

امتحانش کنید و مهارت خودتان را بسنجید!

دانلود کنید و لذت ببرید!


کلمات کلیدی:چاقو،بازی امتیازی،پرتاب چاقو،چاقو بازی

User Reviews - 93 Rates
4 from 5
5
4
3
2
1
رکسانا
رکسانا
2022/05/19
بدترین بازی دنیا یک ستاره براش زیاده
Unnamed User
Unnamed User
2022/03/23
خیلی بد بهتون پیشنهاد میکنم این بازی رو دانلود نکنید و گرنه پشیمون میشید از من به شما نصیحت 🤢🤢🤮🤮🤮
Unnamed User
Unnamed User
2022/05/02
این بازی خیلی چرت خدانگهدار