knife game

knife game

Version 1152-1.0.9
+100 K
Install
Arcade
Category
8 MB
Size
knife game

knife game

faraz team
Version 1152-1.0.9
+100 K
Install
Arcade
Category
8 MB
Size
View the antivirus scan results

Images

Introduction

More Info

بازی هیجان انگیز و زیبای چاقو بازی، یه بازی امتیازی 

رده سنی بازی چاقو بازی از 3 سال به بالا است 

باید چاقو هایی که در اختیار دارین را به سمت اهداف پرتاب کنید و اهداف را نابود کنید 

سرعت اهداف در بازی متفاوت است و باید مواظب باشید ها را به هدف بزنید و چاقو ها به هم بر خوردی نداشته باشند

اگر چاقویی به خطا بزنید بازی مجدد از مرحله اول شروع می شود

بازی چاقو بازی مرحله به مرحله سخت و سخت می شود و به دقت بیشتر نیاز دارداگر از بازی  چاقو بازی راضی بودین برای حمایت از ما به بازی رای دهید و بازی چاقو بازی را به دوستان خود معرفی کنید

ممنون از حمایت شماکلمات کلیدی:

ضربه چاقو، چاقو بازی، چاقو، پرتاب چاقو، چاقو زنی، چاقو باز، چاقوکش

User Reviews - 1,284 Rates
4.1 from 5
5
4
3
2
1
امیر
امیر
2022/12/04
خوب است
Unnamed User
Unnamed User
2022/12/01
خوب است
طوبا
طوبا
2022/11/25
خیلی جوب