BallWar

BallWar

Version 1.3
Install from Bazaar
In-app Purchases
<10
Active installs
Casual
Category
487
KB
Size

این بازی جدال شما با یک سری توپ است که زمینهای شما را اشغال کرده اند،شما بایستی با استفاده از اشعه ی انرژی که در اختیار دارید در هر مرحله حداقل 75 درصد از زمینهای خود را پس بگیرید.
راهنمای بازی.
برای اولین بار انگشت خود را در نقطه که می خواهید اشعه انرژی از آنجا شروع شود قرار دهید. با حرکت انگشت خود به بالا و پایین یا چپ و راست جهت حرکت اشعه ی انرژی را مشخص می کنید،برای شلیک اشعه انگشت خود را از روی صفحه بر دارید و از همان نقطه ای که انگشت خود را گذاشته بودید اشعه ای در هر دو جهت به حرکت در می آید.اگر قبل از اینکه اشعه به دو طرف دیوار ها برسد با یکی از توپ ها برخورد کند اشعه ی انرژی از بین خواهد رفت،اما اگر در زمان مناسب اشعه را شلیک کنید و به هیچ توپی برخورد نداشته باشید،اشعه صفحه را از هم جدا می کند،حالا اگر از این صفحات جدا شده صفحه ای وجود داشته باشد که در آن هیچ توپی وجود نداشته باشد،آن صفحه متعلق به شما خواهد بود،هدف بازی این است که همواره 75درصد و یا بیشتر از 75درصد از صفحه را در اختیار خود بگیرید.در مراحل مختلف تعداد تو پ ها و سرعت آنها متفاوت خواهد بود،البته در این مراحل سرعت اشعه ی شما نیز متغیر است و همچنین برای شما جان هایی در نظر گرفته شده،چون هر بار که توپی به اشعه برخورد کند یک جان نیز از شما کسر می گردد و در نهایت عامل باخت شما برخورد توپ ها به اشعه های انرژی و اتمام جان های شما خواهد بود.

logo-enamad logo-samandehi