درمان طبیعی بیماری کبد

درمان طبیعی بیماری کبد

نسخه ۲.۰
رایگان
با پرداخت درون‌برنامه‌ای
۱۰
نصب فعال
دارو و درمان
دسته
۱۶
مگابایت
حجم

درمان طبیعی بیماری کبد              


تشریح ودرمان بیماری کبددارای 84نسخ موضوع مفید  برای تشریح وشناخت بیماری ها و نسخ و داروها درمان و بهداشت و پیشگیری  است.


فهرست مطالب این اپلیکیشن شامل مطالب مفید ذیل است 


  نشاني هاي سوء مزاج كبد 
پيامدهاي سوء مزاج گرم كبد
  نشاني هاي سوء مزاج خشك كبد
  نشاني هاي سوء مزاج خشك كبد
علامت هاي مزاج تر طبيعي كبد
درمان كبد به طور عموم 
   چيزهاي ناسازگار و زيان رسان به كبد
چيزهاي سازگار با كبد 
درمان سوء مزاج گرم كبد 
غذاي بيماران داراي سوء مزاج گرم كبد
  درمان سوء مزاج سرد كبد
غذاي بيماران داراي سوء مزاج سرد كبد
درمان سوء مزاج خشك كبد
درمان سوء مزاج تر كبد
درمان سوء مزاج گرم و خشك
درمان سوء مزاج گرم و تر كبد
درمان سوء مزاج سرد و خشك كبد
  درمان سوء مزاج سرد و تر كبد
كوچك بودن كبد
  نشاني هاي كوچكي كبد
درمان كوچكي كبد 
ناتواني كبد
طبقه بندي بيماريهاي كبد
 نشاني هاي كبد بيمار
  سوء هضم كبد
نشانه هاي ناتواني نيروي جاذبه غذا در كبد
نشاني ناتواني نيروي گيرنده كبد
ناتوانی نيروي دفع كننده كبد
درمان ناتواني كبد
بندآمدن گدارها در كبد
 پيامد ايجاد راه بندان ها در كبد
  ماده  راه بندان کبد
ماده بندآورنده گدارها از چه توليد مي شود؟ 
نشاني هاي راه بندان در كبد
  راه بندان کبد در كجا واقع شده است ؟
ورم سبب راه بندان کبد
نشان وجود بند آمده كبد
درمان راه بندان ها در كبد
رژيم غذايي بيمار  راه بندان کبد
باد و باد كردگي در كبد
درمان درد كبد
  ورم و گسستگي ها در كبد
نشاني هاي ورم اشتراكي در كبد
فرق ميان ورم كبد و ورم ماهيچه مراق
  ورم گرم كبد
حالت هاي ويژه ورم كبد
  علل تبديل ورم گرم كبد به ورم سخت
تشخيص افتراقي ورم گرم كبد و ذات الجنب
ورم صفرايي كبد
ورم گرم التهابي
ورم سرد كبد
ورم بلغمي در كبد
ورم سخت و سرطاني در كبد
  نشان از پيامدهاي ورم سخت كبد به قرار زيرند
درمان ورم در مراق و ماهيچه ها
درمان ورم در وريد باب
ضربت خوردن و صدمه ديدن كبد
درمان ترك و بريدگي در كبد
 ﺗﺮﺷﺤﺎﺗﻲ ﻛﻪ از ﻛﺒﺪ ﺑﻴﺮون ﻣﻲ ﺟﻬﻨﺪ
ﻧﺸﺎﻧﻬﺎی آب در کبد
ﻧﺸﺎﻧﻲ ﻫﺎي ﺳﻮء ﻗﻨﻴﻪ
ﺑﻴﻤﺎري اﺳﺘﺴﻘﺎء
رژﻳﻢ ﻏﺬاﻳﻲ ﺑﺮاي ﺑﻴﻤﺎر ﺳﻮء ﻗﻨﻴﻪ
  درﻣﺎن اﺳﺘﺴﻘﺎي ﺧﻴﻜﻲ
ﺣﻘﻨَﻪ وﺷﻴﺎف در درﻣﺎن ﺑﻴﻤﺎران اﺳﺘﺴﻘﺎﺋﻲ
داروﻫﺎي ادرار آور در درﻣﺎن ﺑﻴﻤﺎري اﺳﺘﺴﻘﺎء
درﻣﺎن اﺳﺘﺴﻘﺎي ﮔﻮﺷﺘﻲ
درﻣﺎن اﺳﺘﺴﻘﺎي ﻃﺒﻠﻲ
كبد و چگونگي آن
چگونه بر حال كبد آگاه شويم ؟
روي آورها و بيماري هاي كبد
  حالات گوناگون انسان و حال كبد
كبد و احوال تن
 كبد در چه حالي است ؟ 
چگونه از توليدات كبد نتيجه گيري كنيم ؟
سازگارها و ناسازگارها با كبد
علامت هاي مزاج گرم طبيعي كبد
علامت هاي مزاج سرد طبيعي
 نشاني هاي مزاج خشك طبيعي كبد
   نشاني هاي مزاج گرم و خشك طبيعي كبد
نشاني هاي مزاج گرم و تر طبيعي كبد
مزاج سرد و خشك طبيعي كبد
علامت هاي مزاج سرد و تر طبيعي كبد
روي آورها و بيماري هاي كبد


 


استفاده از این نرم افزار را به همه دوستداران ، متخصصین و اطبای طب سنتی و سایر دانش پژوهان و پزشکان محترم عمومی و تخصصی پیشنهاد میکنیم.


مراجع:


با برداشت مطالب کامل و جامع کتب قانون در طب سینا


 


بوعلی در شرح داروهای مفرد و قراباذین، نخست ماهیتشان را ذکر می‌کند و بعد نوع عالی و دانیِ آن را شرح می‌دهد. اکثر داروهای ذکرشده از داروهای گیاهی یا حیوانی است. او از مواد معدنی و ترکیبات شیمیایی نیز در داروسازی استفاده می‌کرده‌است؛ ازجمله طلا، سرب، نقره، سفیداب، گوگرد، ‍‍زرنیخ، لاجورد، و زنگار.


ابن سینا، ضمن توصیف کارکرد این مواد، اطلاعات جالبی نیز دربارهٔ شیمی غیرآلی بیان کرده‌است. در کتاب اولِ قانون، برخی اطلاعات دربارهٔ طرز آزمایش مواد دقیقاً آمده‌است؛ ازجمله شرح تصفیهٔ آب هنگام مسافرت.


بوعلی سینا در قانون به نکات خاصی اشاره می‌کند که پیش و حتی پس از آن دوره، به آنها توجه چندانی نمی‌شده‌است.


 


 


ندای سلامت با طبیعت


مهندس سید رحمت الله انصاری


 ansari110.com


 


 


 


 

logo-enamad logo-samandehi