آموزش بیلیارد

آموزش بیلیارد

Version 1.0
In-app Purchases
<10
Install
Education
Category
6 MB
Size
آموزش بیلیارد

آموزش بیلیارد

pishtaznovin
Version 1.0
In-app Purchases
<10
Install
Education
Category
6 MB
Size

Images

Introduction

More Info

ضربه يا حرکت (نوسان) دست

نحوه در دست گرفتن چوب

گچ بيليارد

انواع بازي هاي بيليارد

پل مکانيکي

نحوه چينش توپها

نحوه بازي

خطا هاي هنگام بريک

خطاهاي در ضربه زدن

ضربه آزاد (safety shot

اصطلاحات رايج در بيليارد

حالت بدن

قوانين ايت بال

مقررات و آيين نامه بين الملي داوري مسابقات پاکت بيليارد (ايت بال)

قوانين ناين بال

نحوه چيدن توپ‌ها در ناين بال

نوبت بازي

خطاها

ضربه بد

کيوبال در دست

User Reviews - 0 Rates
0 from 5
5
4
3
2
1