Road Traffics

Active Installs 1,000+
Size 1.4 MB
Version 2.0

Description

Road Traffic

Changelog

improved UI

Permissions

  • view network connections
  • full Internet access

In Media

ترافیک جاده ها

تعطیلات به خصوص در ایام نوروز، بهترین فرصت برای سفر به شهرهای دیگر است. از آنجا که همه ما در طول سال درگیر زندگی روزمره هستیم، بنابراین هیچکدام تمایل نداریم تا این فرصت را از دست بدهیم. این موضوع سبب میشود تا جاده های کشور مملو از خودرودهای در حال رفت آمد گردیده و در بعضی مواقع با ترافیک های سنگین مواجه شویم. حال باید به دنبال راهی بود تا بتوانیم حتی الامکان، از شلوغی جاده ها دور مانده و با خیال راحت مسافرت کنیم.