جنگ خليج فارس

جنگ خليج فارس

Version 1.4
Install from Bazaar
In-app Purchases
200
Active installs
Action
Category
90
MB
Size

جنگ خلیج فارس


این بازی یک بازی هیجانی با هواپیماهای جنگنده ی ایرانی است شما به عنوان خلبان این جنگنده ها به جنگ دشمنان مستقر در خلیج همیشه فارس میروید


با نابودسازی اهداف ستاره بگیرید، خلبان استخدام کنید، موشک و راکتهایتان را تقویت کنید و از کشور دفاع کنید


با فرود در فرودگاه سلاح هایتان را دوباره شارژ کنید و دوباره به جنگ دشمن بروید


دقت کنید در صورت برخورد دو راکت با جنگنده ی شما متاسفانه خلبان را از دست میدهید و نیاز به استخدام خلبان دارید


بعد از برخورد راکت اول با جنگنده ی شما سیستم اجکت فعال شده و میتوانید جان خلبانتان را نجات دهید


با سیستم پرتاب منور از راکتهای دشمن فرار کنید، دقت کنید که دشمن نیز منور دارد و از راکتهای شما فرار میکند، پس در هدف گیری دقت کنید و اجازه دهید تا جای ممکن به شما نزدیک شوند


 

logo-enamad logo-samandehi