هخامنشیان

هخامنشیان

Version 1.0
Install from Bazaar
In-app Purchases
10
Active installs
Books & Reference
Category
4
MB
Size


حاکمیت کوروش کبیر
کوروش پدر ایران زمین
مخالفان و مدافعان کوروش
استوانه کوروش
کوروش کبیر
برجسته ترین شخصیت های تاریخ ایران
کوروش دوم، معروف به کوروش بزرگ
کوروش کبیر(یا سیروس Cyrus)
بزرگان از کوروش می گویند
کوروش کبیر. اثر رضا شعبانی
بیستون در یك نگاه
باغ به سبک ایرانی
تزیینات معماری كاخ های هخامنشی
پیشینه بانك به هخامنشیان می رسد
بیشاپور
تنگه پر هیاهو
بیوگرافی و زندگینامه پادشاهان ایران (هخامنشیان)
همسر کورش ملکه ایران و آسیا
چرا گائوماتۀ مغ همان زرتشت سپیتمان است؟
هخامنشیان
جشنهای ۲۵۰۰ ساله
مروری بر پرونده سد سیوند و پاسارگاد
ثبت جهانی پاسارگاد و دیپلماسی ایران
جمشید خدای قبیله ای پارسیان هخامنشی
پاسارگاد، شهر بی دفاع
از راگیانا تا پاسارگاد
پاسارگاد
مجموعه میراث جهانی پاسارگاد
در پاسارگاد چه می گذرد
طلوع دولت هخامنشی
آنچه ایرانیان به تمدن های دیگر دادند
تزیینات معماری كاخ های هخامنشی
آرامگاه کورش بزرگ در پاسارگاد
نیای اساتیری ایرانیان
قانون بزرگ
نخستین اعلامیه حقوق بشردرجهان
جشنهای ۲۵۰۰ ساله شاهنشاهی
بلوچ یکی از اقوام اصیل ایرانی
معنای پاسارگاد چیست؟
پاسارگاد یادگار هنر و تمدن ایرانی
ایرانی بودن لیاقت می خواهد
حقوق بشر
یكی از آثار باستانی بی همتای ایران
نام و نشان کوروش در روایات ملی ایران
سیاست های بشردوستانه کوروش
جنگ سارد نبرد کوروش کبیر با کرزوس
پاسارگاد، شهر بی دفاع
تخت جمشید و منشور کوروش چگونه کشف شدند؟

,...

logo-enamad logo-samandehi