مطالعه و کتاب خواندن

مطالعه و کتاب خواندن

Version 1.0
Install from Bazaar
In-app Purchases
50
Active installs
Books & Reference
Category
3
MB
Size


چرا جوانان باید مطالعه کنند؟
مهارتهای مطالعه
وقتی مطالعه کم است
چگونه و کجا مطالعه کنیم؟
مطالعه چرا و چگونه
مراحل اقدام به مطالعه
روش های مطالعه
مطالعه به سبکی دیگر
جوانان و مطالعه
علاقه در مطالعه
مطـالعـه بـه روش رابـرت هـلفـر
نکاتی چند در مورد روشهای صحیح مطالعه
برای کسانی که به مطالعه موفق می اندیشند
حواس پرتی در مطالعه چیست؟
چگونه کودکان را به مطالعه تشویق کنیم
شیوه های مطالعه ثمر بخش
روش مطالعه PQRST
مهارت مطالعه را بیاموزیم
اصول مطالعه و روشهای آن
محیط مناسب مطالعه
مطالعه مفید چگونه حاصل می شود؟
اقتصاد مطالعه آن چه هست نیست
مطالعه ضروری
فرزندان را به مطالعه تشویق کنید
عوامل مهم در مطالعه متمرکز
روشهای صحیح مطالعه
اهل کجایی؟ اهل مطالعه
تمرینی برای یک مطالعه خوب
مطالعه كمی پس از تولد
سرانه مطالعه، بایدها و نبایدها
چراغ مطالعه در خانواده
ایجاد عادتهای خوب در مطالعه
كنترل محیط مطالعه
مطالعه موفق با تمرکز
امور مخل در مطالعه
ایجاد عادتهای خوب در مطالعه
ترویج فرهنگ مطالعه
روانتان را با مطالعه آرام کنید
معمـای لاینحـل سـرانــه مطالعـه
مشکلاتی در مسیر مطالعه
نشستن طولانی برای مطالعه ممنوع
روش شناسی مطالعه فضای مجازی
تمرکز، کلید کارآمد در مطالعه
روشهای مطالعه و آمادگی برای كنكور
سرانه مطالعه در ایران پایین تر از كشورهای دیگر
چرا وضعیت مطالعه در جامعه ما مطلوب نیست؟
مطالعه به روایت آمارهای متفاوت
دانشجویان و مطالعه دروس
رفاقت با کتاب، انس با مطالعه
لذت مطالعه کودک
مطالعه، نه زیر نورافکن نه نور شمع
رویکردی به روش های مطالعه و یادگیری

,...

logo-enamad logo-samandehi