روش صحیح خواندن نماز

روش صحیح خواندن نماز

Version 1.1
Free
In-app Purchases
2
K
Active installs
Education
Category
833
KB
Size


چگونگی خواندن نماز شکسته و شرایط آن
انواع نماز
حکم نماز خواندن در هواپیما
مقدمات نماز
چگونگی و احکام وضو
چگونگی وضوی جبیره
نماز باران
نحوه خواندن نماز شب 
حضور قلب در نماز
احکام قبله
اهمیت نمازهای یومیه
اوقات نمازهای یومیه
 احکام اوقات نماز
ترتیب در بین نمازها
ارکان نماز
نیت
تکبیره الاحرام
قیام (ایستاده بودن)
قرائت در نماز
واجبات قرائت نماز
آداب قرائت نماز 
رکوع در نماز
سجده در نماز
چیزهایی که سجده بر آنها صحیح است
برخی از مستحبات سجده
و  . . .

 

logo-enamad logo-samandehi