بانک اطلاعات بیماری ها

بانک اطلاعات بیماری ها

نسخهٔ V۸
پرداخت درون‌برنامه‌ای
+۱۰۰
نصب
پزشکی
دسته‌بندی
۳۶ مگابایت
حجم
بانک اطلاعات بیماری ها

بانک اطلاعات بیماری ها

محمدرضا سلطانی زرندی
نسخهٔ V۸
پرداخت درون‌برنامه‌ای
+۱۰۰
نصب
پزشکی
دسته‌بندی
۳۶ مگابایت
حجم
مشاهده‌ی نتایج بررسی آنتی‌ویروس

تصاویر برنامه

معرفی برنامه

جزئیات بیشتر

این نرم افزار که توسط اینجانب محمدرضا سلطانی زرندی (کارشناس ارشد مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی) تهیه و تدوین شده، کتابی است مشتمل بر دانستنی های لازم در خصوص بیماری های شایع سیستم های مختلف بدن که اطلاعات جامع و معتبری در خصوص علایم‌ شایع ، علل، عوامل تشدید كننده، پیشگیری‌، عواقب‌ مورد انتظار، عوارض‌ احتمالی‌، درمان، داروها، رژیم‌ غذایی‌ و ... بیش از 600 بیماری ها را ارائه می دهد.

لیست برخی از بیماری های موجود در این کتاب:


آب‌ سیاه‌ چشم‌، نوع‌ زاویه‌ بسته‌ اولیه‌ glaucoma primary close angle

آب‌ سیاه‌ چشم‌، نوع‌ مزمن‌ زاویه‌ باز glaucoma chronic open angle

آب‌ مروارید cataract

آبسه‌ آنوركتال‌ anorectal abscess

آبسه‌ پستان‌ breast abscess

آبسه‌ ریه‌ lung abscess

آبسه‌ مغزی یا اپیدورال‌ brain or epidural abscess

آبله‌ مرغان‌ chickenpox

آپاندیسیت‌ appendicitis

آترواسكلروز (تصلب‌ شرایین‌) atherosclerosis

آتلكتازی atelectasis

آرتریت‌ روماتویید كودكان‌ arthritis juvenile rheumatoid

آرتریت‌ عفونی (چركی) arthritis infectious

آرتریت‌ مرتبط‌ با پسوریازیس‌ psoriatic arthritis

آرتیت‌ روماتویید arthritis rheumatoid

آرنج‌ تنیس‌بازان‌ tennis elbow

آریتمی arrhythmia

آزبستوز asbestosis

آستیگماتیسم Astigmatism

آسم‌ asthma

آسم در کودکان

آسم شغلی

آسم ناشی از ورزش

آسیب به سر Head Trauma

آسیب‌ به‌ گوش‌ میانی در اثر تغییرات‌ فشاری barotitis media

آسیب های شیمیایی چشم

آفت دهان canker sores

آفتاب‌زدگی (حساسیت‌ به‌ نور آفتاب‌) sun poisoning

آفتاب‌سوختگی sunburn

آكنه‌ (جوشهای غرور) acne

آكنه‌ روزاسه‌ acne rosacea

آلرژی غذایی allergy food

آمبولی ریه‌ pulmonary embolism

آمپیم‌ empyema

آمفیزم‌ emphysema

آمنوره‌ (قطع‌ قاعدگی) ثانویه‌ amenorrhea secondary

آمنوره‌ اولیه‌ amenorrhea primary

آمیبیاز (اسهال‌ خونی آمیبی) amebiasis

آمیوتروفیك‌ لاترال‌ اسكلروز amyotrophic lateral sclerosis

آنافیلاكسی (شوك‌ آلرژیك‌) anaphylaxis

آندوكاردیت‌ endocarditis

آندومتریوز endometriosis

آنژین‌ صدری angina pectoris

آنسفالیت‌ ویروسی encephalitis viral

آنفلوانزا influenza

آنوریسم‌ aneurysm

اپیگلوتیت‌ epiglottitis

اپیدیدیمیت‌ epididymitis

اتواسكلروز

اتیسم autism

اختلالات عروقى روده کوچک

اختلال‌ تنش‌زای پس‌ از حادثه‌ post traumatic stress disorder

اختلال‌ خلقی فصلی seasonal affective disorder

اختلال‌ دوقطبی bipolar disorder

اختلال‌ رشد بچه‌ failure to thrive

اختلال‌ كم‌ توجهی ـ بیش‌ فعالی attention deficit hyperactivity disorder

اختلال‌ هراس‌ panic disorder

اختلال‌ وسواسی ـ جبری obsessive compulsive disorder

اختلال یادگیری

اختلالات‌ آب‌ و الكترولیت‌ fluid and electrolyte disorders

اختلالات‌ سازگاری adjustment disorders

اختلالات‌ شخصیت‌ personality disorders

ادم‌ ریه‌ pulmonary edema

اریتم‌ گرهی erythema nodosum

اریتم‌ مولتیفرم‌ erythema multiforme

اسپرماتوسل Spermatocele

اسپوروتریكوز sporotrichosis

اسپوندیلوز گردن‌ cervical spondylosis

اسپوندیلیت‌ آنكیلوزان‌(بیماری ماری ـ استرامپل؛AS) spondylitis ankylosing

استئوآرتریت‌ osteoarthritis

استئومیلیت‌ osteomyelitis

استرس‌ stress

استفراغ‌ شدید حاملگی hyperemesis gravidarum

استفراغ شیرخوار

استوماتیت‌ stomatitis

اسكلرودرمی scleroderma

اسكولیوز scoliosis

اسكیزوفرنی (اختلال‌ روان گسیختگی) schizophrenic disorders

اسهال‌ حاد diarrhea acute

اسهال‌ خونی باكتریایی (شیگلوز) dysentery bacillary

اسهال‌ مزمن‌ غیراختصاصی دوران‌ كودكی diarrhea chronic non specific of childhood

اضطراب‌ anxiety

افتادگی پلک ptosis

افتادگی رحم و مثانه cystocele

افسردگی depression

افسردگی پس‌ از زایمان‌ postpartum depression

افسردگی خفیف‌ (دیس‌تایمی)‌ dysthymia

اكتروپیون‌(چرخش پلک به خارج) ectropion

اگزما eczema

التهاب‌ تیرویید (تیروییدیت‌) thyroiditis

التهاب‌ زبان‌ (گلوسیت‌) tongue inflammation

التهاب‌ عنبیه‌ iritis

التهاب‌ قرنیه‌ (كراتیت‌) keratitis

پریودنتیت‌ (التهاب‌ لثه‌)periodontitis

التهاب‌ ملتحمه‌ conjunctivitis

الكلیسم‌ alcoholism

ام اس (اسكلروز متعدد) MS

انتروپیون‌(چرخش پلک به پایین) entropion

انتروكولیت‌ با غشای كاذب‌ pseudomembranous enterocolitis

انحراف‌ تیغه‌ بینی nasal septum deviated

انحراف جنسی

انحراف‌ چشم‌ strabismus

انعقاد داخل‌ عروق‌ منتشر disseminated intravascular coagulation

اورتریت‌ urethritis

اوریون‌ mumps

ایدز HIV and aids

ایست‌ قلبی cardiac arrest

بالانیت‌ balanitis

بثورات‌ ناشی از بستن‌ پوشك‌ diaper rash

برجس‌ (ویتیلیگو) vitiligo

برفك‌ (كاندیدیاز دهانی) thrush

برونشكتازی bronchiectasis

برونشیت‌ حادbronchitis acute

برونشیت‌ مزمن‌ bronchitis chronic

برونشیولیت‌ bronchiolitis

بسته‌ شدن‌ مجرای گوش‌ توسط‌ موم‌ گوش‌ earwax blockage

بلاستومیكوز blastomycosis

بلع دردناک Dysphagia

التهاب‌ لبه‌ پلك blepharitis

بسته شدن غیر ارادی پلك ها Blepharospasm

بلوك‌ قلبی heart block

به‌ هم‌ خوردن‌ تعادل‌ كلسیم‌ خون‌ calcium imbalance

بواسیر hemorrhoids

بواسیر خارجی ترومبوزه

بوتولیسم‌ botulism

بورسیت‌ bursitis

پرخوری روانی  bulimia

بونیون‌ bunion

بی اختیاری اجابت‌ مزاج‌ در كودكان‌ encopresis

بی اختیاری ادرار Incontinence functional

بی اختیاری ادرار فوریتی incontinence urge

بی اشتهایی

بی اشتهایی عصبی anorexia nervosa

بی اختیاری مدفوع

بی خوابی insomnia

بیرون‌زدگی رحم‌ uterine prolapse

بیماری آدیسون‌ addison's disease

بیماری آلزایمر alzheimer's disease

بیماری اسگود ـ شلاتر osgood schlater disease

بیماری انسداد ریوی مزمن‌ chronic obstructive pulmonary disease

بیماری برگر buerger's disease

بیمارى بوون

بیماری پاركینسون‌ parkinson's disease

بیماری پاژه‌ استخوان‌ (استئیت‌ دفورمانس‌) Paget's disease

بیمارى پاژهی خارج پستانى در مقعد

بیماری تایساكس‌ tay sachs disease

بیماری حركت‌ motion sickness

بیماری دریچه‌ای قلب‌ Heart valve disease

بیماری دیورتیكولی diverticular disease

بیماری سرخرگ‌های قلب‌ coronary artery disease

بیماری سلیاك‌ celiac disease

بیماری فیبروكیستیك‌ پستان‌ fibrocystic breast disease

بیماری قلب‌ ناشی از مشكل‌ ریه‌ cor pulmonale

بیماری كرون‌ crohn's disease

بیماری لایم‌ lyme disease

بیماری لِگ‌ ـ كالو ـ پرتس‌ legg calve perthes disease

بیماری مِنِیر menier's disease

بیماری ناشی از تابش‌ اشعه‌ radiation sickness

بیماری ناشی از كاهش‌ ناگهانی فشار decompression sickness

بیماری های مقاربتی

بیماریهای نقص‌ ایمنی immunodeficiency diseases

بیماری هوچكین‌ hodgkins disease

پاچنبری club-footed

پارگی پرده‌ گوش‌ eardrum ruptured

پارگی و بیرون‌زدگی دیسك‌ بین‌ مهره‌ای disk ruptured

پارونیشیا paronychia

پانكراتیت‌ pancreatitis

پای دیابتی و مشكلات‌ پوستی diabetes feet and skin problems

پای ورزشكاران‌ athlete's foot

پدیده‌ و بیماری رینود raynaud's disease and phenomenon

پركاری پاراتیرویید hyperparathyroidism

پركاری تیرویید hyperthyroidism

پره‌اكلامپسی و اكلامپسی preeclampsia and eclampsia

پروستات و بیماری های آن

پروكتیت‌(التهاب راست روده) proctitis

پرولاپس‌ دریچه‌ میترال‌ mitral valve prolapse

پرولاپس رکتوم Rectal prolapse

پریتونیت‌ peritonitis

پریكاردیت‌ حاد pericarditis acute

پریودنتیت‌ (التهاب‌ لثه)‌ periodontitis

پسوریازیس‌ psoriasis

پسیتاكوز psittacosis

پلورزی (پلوریت‌؛ پلورو دینی)‌ pleurisy

پلی آرتریت‌ گرهی polyarteritis nodosa

پلی سیتمی polycythemia

پلیمیالژی روماتیكا یا آرتریت‌ گیجگاهی polymyalgia rheumatica or temporal arteritis

پلیمیوزیت‌ و درماتومیوزیت‌ polymyositis and dermatomyositis

پمفیگوس Pemphigus

پنوموتوراكس‌ pneumothorax

پنوموكونیوز pneumoconiosis

پنومونی مایكوپلاسمایی pneumonia mycoplasmal

پنومونی باكتریایی pneumonia bacterial

پنومونی پنوموسیستیس‌ كارینی pneumonia pneumocystis carinii

پنومونی ویروسی pneumonia viral

پورپورای آلرژیك‌ purpura allergic

پورفیری porphyria

پوكی استخوان‌ osteoporosis

پولیپ‌ بینی nasal polyps

پولیپ‌ روده‌ بزرگ‌ large intestine polyp

پولیپ‌ گردن‌ رحم‌ cervical polyps

پیتریازیس‌ آلبا pityriasis alba

پیتریازیس‌ روزه‌آ pityriasis rosea

پیچ‌خوردگی بیضه‌ testicle torsion

پیچ خوردگی داخلی مچ پا

پیچ‌خوردگی و كشیدگی sprains and strains

پیرچشمی  Presbyopia

پیرگوشی

پیكا pica

تالاسمی Thalassemia

تاندونیت‌ و تنوسینوویت‌ tendinitis and tenosynovitis

تب‌ با منشأ نامشخص‌  (FUO) fever of unknown origin

تب کودک

تب و دلایل پیدایش آن

تب خال

تبخال چشمی Herpes Simplex

تب‌خال‌ ناحیه‌ تناسلی herpes genital

تب‌ دره‌ (كوكسیدیومایكوز) valley fever

تب‌ روماتیسمی rheumatic fever

تب مالت brucellosis

تب‌ یونجه‌ (رینیت‌ آلرژیك‌) Hayfever(allergicrhinitis)

ترس‌ مرضی phobias

ترومای رکتوم

ترومبوز آمبولی شریانی thrombosis and embolus arterial

ترومبوز ورید عمقی thrombosis deep vein

ترومبوسیتوپنی thrombocytopenia

ترومبوفلبیت‌ thrombophlebitis superficial

تریشینوز trichinosis

تشنج‌ ناشی از تب‌ convulsion febrile

تعریق‌ بیش‌ از اندازه‌ hyperhidrosis

تغییر بافت‌ پوششی گردن‌ رحم‌ cervical erosion

تنبلی چشم Amblyopia)

تند شدن‌ غیرطبیعی ضربان‌ قلب (تندضربانی) heartbeat rapid

تنفس‌ سریع‌ (در اثر اضطراب‌ زیاد) hyperventilation

تنگی مادرزادی پیلور pyloric stenosis congenital

تنگی مری یا ازوفاژیت‌ خورنده‌ esophageal stricture or corrosive esophagitis

تنگی مقعد

تنگی هیپرتروفیك‌ زیر آئورت‌ با علت‌ ناشناخته‌ idiopathic hypertrophic subaortic stenosis

تورتیكولی (كجی گردن‌) torticollis

توكسوپلاسموز toxoplasmosis

تومور طناب‌ نخاعی spinal cord tumor

تومور مثانه‌ bladder tumor

تومور مغزی brain tumor

تومور ویلمز wilms tumor

تومورهای خوش‌خیم‌ دهان‌ و زبان‌ mouth or tongue tumor bening

تومورهای غدد بزاقی salivary gland tumor

تومورهای فیبرویید رحم‌ fibroid tumors of the uterus

تومورهای هیپوفیز pituitary tumor

التهاب‌ لوزه‌ها tonsillitis

تیفوس‌ كنه‌ای tick typhus

جداشدگی شبكیه‌ retinal detachment

جدا شدن‌ جفت‌ قبل‌ از زایمان‌ abruptio placentae

جسم‌ خارجی در چشم‌ eye foreign body in

جمود مفصل‌ شانه‌ shouler frozen

چاقی

حاملگی خارج‌ رحمی Ectopic pregnancy

حصبه‌ typhoid fever

حمله‌ ایسكمیك‌ گذرا (TIA) transient ischemic attack

حمله‌ قلبی (انفاركتوس‌ عضله‌ قلب‌) heart attack

خار پاشنه‌ پا heel spur

خارش‌ زمستانی (اگزمای خشك‌) winter itch

خال‌های پوستی دیسپلاستیك‌ nevl dysplastic

خارش مقعد

خراشیدگی یا زخم‌ قرنیه‌ corneal abrasion and ulcer

خرخر کودک

خروسك‌ croup

خودبیمارانگاری hypochondriasis

خون در مدفوع

خونریزی بینی nosebleed

خونریزی خارج‌ سخت‌شامه‌ای extradural hemorrhage

خونریزی رحم‌ پس‌ از یائسگی uterine bleeding postmenopausal

خونریزی رحم‌ در اثر اختلال‌ كاركرد(خونریزی غیر طبیعی قبل‌ از یائسگی از رحم‌) uterine bleeding dysfunctional

خونریزی زیر ملتحمه‌ subconjunctival hemorrhage

خونریزی زیرعنكبوتیه‌ subarachnoid hemorrhage

خونریزی و هماتوم‌ زیرسخت‌شامه‌ subdural hemorrhage and hematoma

در آستانه‌ غرق‌ شدگی drowning near

در رفتگی یا نیم‌دررفتگی dislocation or subluxation

درد ایدیوپاتیک مقعد

درماتیت‌ تماسی Contact Dermatitis

درد در قسمت‌ پایینی كمر low back pain

درد در کودکان

درد عصب‌ سه‌قلو trigeminal neuralgia

درد قاعدگی dysmenorrhea

درماتیت‌ آتوپیك‌ dermatitis atopic

درماتیت‌ تماسی  Contact dermatitis

درماتیت‌ شوره‌ای dermatitis seborrheic

درماتیت‌ هرپتی فرم‌ dermatitis herpetiformis

درهم‌روی روده‌ intussusception (invaginatio)

دژنراسیون ماكولا Macular Degeneration

دندان‌ در آوردن‌ teething

دندان‌ قروچه‌ tooth grinding

دنده گردنی

دوربینی (Hyperopia)

دهان‌ خندقی trench mouth

دیابت‌ بیمزه‌ diabetes insipidus

دیابت‌ حاملگی gestational diabetes mellitus

دیابت‌ شیرین‌ غیروابسته‌ به‌ انسولین‌ diabetes mellitus non insulin dependent

دیابت‌ شیرین‌ وابسته‌ به‌ انسولین‌ diabetes mellitus insulin dependent

دیس‌ هیدروز dyshidrosis

دیسپلازی گردن‌ رحم‌ cervical dysplasia

دیستروفی عضلانی muscular dystrophy

دیفتری diphtheria

رتینوپاتی (مشكلات شبكیه) در نوزادان نارس (Retinopathy of Prematurity - ROP)

رتینوپاتی دیابتیک Diabetic Retinopathy

روزئولا اینفانتوم‌ roseola infantum

زخم‌ پپتیك‌ (زخم‌ دوازدهه‌، زخم‌ معده‌) ulcer peptic

زخم‌ سطحی معده‌ gastric erosion

زخم منفرد رکتوم

زردزخم

زگیل‌ (وروكا ولگاریس‌) warts

زگیل‌های مقاربتی (زگیل‌های تناسلی، زگیل‌های مرطوب‌) warts venereal

زوال‌ عقل‌ (دمانس‌) dementia

زونا herpes zoster

ژنژیویت‌ gingivitis

ژیاردیاز giardiasis

ساركوم‌ كاپوسی Kaposis sarcoma

سرخجه‌ rubella

سرخك‌ measles

سردرد تنشی یا عروقی headache tension or vascular

سردرد خوشه ای headache cluster

سردرد کودکان

سرطان‌ بیضه‌ testicular cancer

سرطان‌ پستان‌ breast cancer

سرطان‌ پوست‌، سرطان‌ سلول‌ بینابینی‌

سرطان‌ پوست‌، سرطان‌ سلول‌ پایه‌ای skin cancer basal cell

سرطان‌ پوست‌، سرطان‌ سلول‌ سنگفرشی skin cancer squamous cell

سرطان‌ پوست‌، سرطان‌ سلول‌ های فلسی

سرطان تیرویید

سرطان‌ حنجره‌ larynx cancer

سرطان‌ دهان‌ oral cancer

سرطان‌ رحم uterine cancer

سرطان‌ روده‌ بزرگ‌ large intestine cancer

سرطان‌ ریه‌ lung cancer

سرطان‌ كبد liver cancer

سرطان‌ گردن‌ رحم‌ cervical cancer

سرطان‌ لوزالمعده‌ pancreatic cancer

سرطان‌ مری esophagus cancer

سرطان‌ معده‌ stomach cancer

سرطان‌ مهبل‌ یا وولو vagina or vulva cancer of

سرگیجه با منشاء مرکزی

سرماخوردگی cold common

سرماخوردگی كودكان

سرمازدگی frostbite

سقط‌ miscarriage

سكته‌ مغزی stroke

سكسكه‌ hiccup

سل‌ (توبركولوز) tuberculosis

سلولیت‌ cellulitis

سنگ‌ كلیه‌ kidney stones

سنگ‌ كیسه‌ صفرا gallstones

سوء مصرف‌ مواد و اعتیاد drug abuse and addiction

سوءجذب‌ malabsorption

سوءرفتار و خشونت‌ در منزل‌ domestic violence

سوءهاضمه‌ indigestion

سوختگیها burns

سوزاك‌ gonorrhea

سوزش‌ سر دل‌ Heartburn

سوزش‌ سر دل‌ به‌ هنگام‌ حاملگی heartburn during pregnancy

سوگ‌ (ماتم‌) grief

سیاه زخم anthrax

سیاه‌ سرفه‌ whooping cough

سیروز كبدی cirrhosis of the liver

سیستیت‌ بینابینی interstitial cystitis

سیفلیس‌ syphilis

سیلیكوز silicosis

سینوزیت‌ sinus infection

شالازیون‌ chalazion

شب‌ ادراری bed wetting

شپش‌ (پدیدیكولوز) lice

شقاق‌ مقعد anal fissure

شکستگی آلت تناسلی مردان Penis Fracture

شكستگی استخوان‌ bone fracture

شكستگی بینی nose fracture

شكستگی سر استخوان‌ ران‌ Hip fracture

شوك‌ shock

صرع‌ epilepsy

ضایعات‌ خوش‌خیم‌ پوست‌ skin lesions benign

ضربه و آسیب سر head injury

طاسی سر طبق‌ الگوی مشخص‌ baldness pattern

طاسی منطقه‌ای alopecia areata

عدم تحمل‌ لاكتوز lactose intolerance

عدم‌ تعادل‌ پتاسیم‌ potassium imbalance

عدم‌ تعادل‌ کلسیم calcium imbalance

عدم‌ نزول‌ بیضه‌ testes undescended

عرق‌سوز (میلیاریا روبرا) prickly heat

عفونت‌ حاد كلیه‌ kidney infection acute

عفونت‌ زخم‌ جراحی surgical wound infection

عفونت‌ سالمونلا salmonella infections

عفونت‌ غدد بزاقی salivary gland infection

عفونت‌ كلامیدیایی chlamydia infection

عفونت‌ گردن‌ رحم‌ cervicitis

عفونت‌ گوش‌ خارجی ear infection outer

عفونت‌ گوش‌ میانی ear infection middle

عفونت‌ مثانه‌ در زنان‌ bladder infection female

عفونت‌ مثانه‌ در مردان‌ bladder infection male

عفونت‌ مزمن‌ كلیه‌ kidney infection chronic

عفونت‌ یا انسداد مجرای اشكی tear duct infection or blockage

عقب ماندگی ذهنی Mental retardation

عیوب انکساری

غش‌ كردن‌ (سنكوپ‌) fainting

فئوكروموسیتوم‌ pheochromocytoma

فارنژیت(التهاب و عفونت حلق) pharyngitis

فاویسم یا فابیسم FAVISM

فتق‌ hernia

فتق‌ نافی hiatal hernia

فراموش کاری

فرو رفتن‌ ناخن‌ پا در گوشت‌ toenail ingrown

فشار خون‌ بالا hypertension

فشارخون در کودکان

فلج‌ بِل‌ bell's palsy

فلج‌ مغزی cerebral palsy

فولیكولیت‌ باكتریایی folliculitis bacterial

فولیكولیت‌ قارچی folliculitis fungal

فیبروز کیستیک cystic fibrosis

فیبروكیستیك‌ پستان‌Fibrocystic breast disease

فیبروزیت‌ fibrositis

فیبریلاسیون‌ دهلیزی atrial fibrillation

فیستول‌ مقعدی anal fistula

قارچ‌ ناخن‌ nails ringworm infection of

قانقاریا gangrene

قفل شدن زانو

كاردیومیوپاتی cardiomyopathy

کارسینوم اپىدرموئید آنورکتوم

كارسینوم‌ كلیه‌ hypernephroma

کاندیدیاز پوست candidiasis of skin

كچلی قارچی ringworm

كچلی قارچی

كچلی كشاله‌ ران‌ (تیناكروریس‌) tinea cruris

كراتوز اكتینیك‌ keratosis actinic

كراتوز سبورئیك‌ keratoses seborrheic

كراتوزیس‌ پیلاریس‌ keratosis pilaris

کراتوکونژنگتیویت

كراتوكونوس

كرم‌های گرد roundworms

كرمك‌ (كرم‌ نخی) pinworms

كرم‌ نواری tapeworm

كریپتوكوكوز cryptococcosis

كزاز tetanus

كشیدگی گردن‌ whiplash

كله‌ سیستیت‌ یا كلانژیت‌ cholecystitis or cholangitis

كلویید Keloids

كلیه‌ پلیكیستیك‌ kidney polycystic

كم‌آبی بدن‌ dehydration

کم آبی و کم اشتهایی در کودکان

كمبود روی zinc deficiency

كم‌خونی به‌ هنگام‌ بارداری anemia during pregnancy

كم‌خونی سلول‌ داسی شكل‌ sickle cell anemia and sickle cell trait

كم‌خونی فقر آهن‌ anemia iron deficiency

كم‌خونی ناشی از كمبود اسیدفولیك‌ anemia folic acid deficiency

كم‌خونی هِمولیتیك‌ anemia hemolytic

كم‌خونی وخیم‌ anemia pernicious

كم‌ شدن‌ دمای بدن‌ hypothermia

كم‌كاری پاراتیرویید hypoparathyroidism

كم‌كاری تیرویید hypothyroidism

کم کاری تیرویید در کودکان

کوررنگی

كورك‌ boils

كهیر hives

كوفتگی یا پارگی چشم

كولیت‌ اولسرو colitis ulcerative

كولیك‌ شیرخواران‌ colic in infants

كیست‌ پیلونیدال‌ pilonidal cyst

كیست‌ سباسه‌ (كیست‌ اپیدرمویید) sebaceous cyst

گاز گرفتن‌ حیوانات‌ animal bites

گاسترو آنتریت‌ gastroenteritis

گاستریت‌ (ورم‌ معده‌) gastritis

گال یا جرب ( Scabies)

گرانولوم‌ چركی granuloma pyogenic

گرانولوم‌ حلقوی granuloma annulare

گرمازدگی یا خستگی گرمایی heatstroke or heat exhaustion

گرهك‌ تیروییدی thyroid nodule

گرهك‌های طناب‌ صوتی («گرهك‌های خوانندگان‌») vocal cord nodules

گزش‌ و نیش‌ حشرات‌ insect bites and stings

گل‌ مژه‌ stye

گلودرد استرپتوكوكی strep throat

گلومرولونفریت‌ glomerulonephritis

گواتر

گیر كردن‌ مدفوع‌ در راست‌روده‌ fecal impaction

لابیرنتیت labyrinthitis

لارنژیت‌ laryngitis

لاروهای مهاجر پوستی larva migrans cutaneous

لكوپلاكی leukoplakia

لنتیگو مالیگنا (Lentigo maligna

•ملانوم آکرال لنتیجینوس (Acral lentiginous melanoma)

•ملانوم گره ای (Nodular melanoma)

لنفوگرانولوم‌ ونروم‌ (ال‌جیوی) lymphogranuloma venereum

لنفوم‌ غیرهوجكین‌ lymphoma non hodgkin's

لنگیدن‌ claudication

لوپوس‌ اریتماتوی منتشر (اس‌.ال‌.ای) lupus erythematosus systemic

لوپوس‌ اریتماتوی دیسكویید lupus erythematosus discoid

لوسمی حاد

لوسمی لنفوسیتی حاد leukemia acute lymphocytic

لوسمی لنفوسیتی مزمن‌ leukemia chronic lymphocytic

لیپوم‌ lipomas

لیكن‌ پلان‌ lichen planus

ماستیت‌ (عفونت‌ پستان‌) mastitis

مالاریا malaria

مخملك‌ scarlet fever

مسمومیت‌ با سرب‌ lead poisoning

مسمومیت‌ حاملگی (پره‌اكلامپسی و اكلامپسی) toxemia of pregnancy

مسمومیت‌ خون‌ (سپتیسمی) blood poisoning

مسمومیت‌ غذایی food poisoning

مشكلات‌ باروری در زنان‌ fertility problems in women

مشكلات‌ باروری در مردان fertility problems in men

مقاربت دردناک dysparonia

مكیدن‌ شست‌ thumb sucking

مگس پران و جرقه

ملانوم‌ melanoma

ملانوم بدخیم آنورکتوم

مننژیت‌ باكتریایی meningitis bacterial

مننژیت‌ غیرچركی meningitis aseptic

منوراژی menorrhagia

مولوسكوم‌ كنتاژیوزوم‌ molluscum contagiosum

مونونوكلئوز عفونی mononucleosis infectious

میاستنی گراو myasthenia gravis

میخچه‌ یا پینه‌ corn or callus

میگرن headache migraine

میلوم‌ متعدد multiple myeloma

میوكاردیت‌ myocarditis 

و ...


نظرات کاربران - ۱۸ رأی
۴.۴ از ۵
۵
۴
۳
۲
۱
کاربر بی‌نام
کاربر بی‌نام
۱۴۰۱/۰۳/۱۵
چطور میشه سرچ کرد؟ هر چی سرچ میکنیم میگه موردی یافت نشد!
داود
داود
۱۴۰۰/۰۵/۱۶
سپاس .از برنامه خوبتون
عباس
عباس
۱۴۰۰/۰۱/۱۵
سلام خیلی نرم افزار خوبیه .بیماری هاش کامله.ممنون