drug's dose for child

drug's dose for child

Version 11.1.0.1
2
K
Active installs
Medical
Category
508
KB
Size

با استفاده از این برنامه شما به راحتی می توانید دوز دارو های رایج برای اطفال را با توجه به معیار های وزن - سن و ... محاسبه نمایید.


توجه کنید که این یک دستورالعمل درمانی نیست و فقط برای راحتی محاسبه دوز دارو ها ویژه کادر درمان تهییه شده است .

logo-enamad logo-samandehi