علمی - تخیلی‌های اروپایی

هری پاتر و سنگ جادو
رایگان
هری پاتر و سنگ جادو
کریس کلمبوس
۲۰۰۱
هری پاتر و یادگاران مرگ بخش ۲
رایگان
هری پاتر و یادگاران مرگ بخش ۲
دیوید ییتس
۲۰۱۱
موگلی : افسانه جنگل
رایگان
موگلی : افسانه جنگل
اندی سرکیس
۲۰۱۸
هری پاتر و زندانی آزکابان
رایگان
هری پاتر و زندانی آزکابان
آلفونسو کوارون
۲۰۰۴
هری پاتر و تالار اسرار
رایگان
هری پاتر و تالار اسرار
کریس کلمبوس
۲۰۰۲
هری پاتر و شاهزاده دورگه
رایگان
هری پاتر و شاهزاده دورگه
دیوید ییتس
۲۰۰۹
ماما
رایگان
ماما
۲۰۱۳
رزیدنت اویل : آخرالزمان
رایگان
رزیدنت اویل : آخرالزمان
الکساندر ویت
۲۰۰۴
لوسی
رایگان
لوسی
لوک بسون
۲۰۱۴
رزیدنت اویل
رایگان
رزیدنت اویل
پل دبلیو. اس. اندرسون
۲۰۰۲
والرین و شهر هزار سیاره
رایگان
والرین و شهر هزار سیاره
لوک بسون
۲۰۱۷
هری پاتر و محفل ققنوس
هری پاتر و محفل ققنوس
دیوید ییتس
۲۰۰۷
رزیدنت اویل : قصاص
رایگان
رزیدنت اویل : قصاص
پل دبلیو. اس. اندرسون
۲۰۱۲
مردان ایکس : آخرین ایستادگی
رایگان
مردان ایکس : آخرین ایستادگی
برت راتنر
۲۰۰۶
مردان ایکس ۲ : مردان متحد
رایگان
مردان ایکس ۲ : مردان متحد
برایان سینگر
۲۰۰۳
هزارتوی پن
رایگان
هزارتوی پن
۲۰۰۶
رزیدنت اویل : انقراض
رایگان
رزیدنت اویل : انقراض
راسل مالکهی
۲۰۰۷
پرسی جکسون و دزد صاعقه
پرسی جکسون و دزد صاعقه
کریس کلمبوس
۲۰۱۰
انقراض
انقراض
۲۰۱۵
تیغه ۲
رایگان
تیغه ۲
گیرمو دل تورو
۲۰۰۲
جانوران شگفت انگیز : جنایات گریندل والد
جانوران شگفت انگیز : جنایات گریندل والد
دیوید ییتس
۲۰۱۸
جاذبه
رایگان
جاذبه
آلفونسو کوارون
۲۰۱۳
تپه های بهشت
تپه های بهشت
آلیس وادینگتون
۲۰۱۹
۲۴ ساعت برای زندگی
رایگان
۲۴ ساعت برای زندگی
۲۰۱۷
logo-enamad logo-samandehi