محافظ - کاور فیلم

محافظ

هاکان به شدت به دنبال فرصت هایی برای سرمایه گذاری کسب و کار بعدی خود است .هاکان از یک بلوز طلسم شده استفاده می کند تا....

عوامل

سایر اطلاعات

کشور سازنده

ترکیه