پلنگ صورتی - کاور فیلم

پلنگ صورتی

فیلیمو
ماجراجویی های پلنگ صورتی یکبار دیگر ما را با خود همراه می کند

عوامل

کارگردان

برد کیس

سایر اطلاعات

کشور سازنده

آمریکا