سرنگتی - کاور فیلم

سرنگتی

در قسمت اول، مستند سازان زندگی چند حیوان را در قاب این مستند به تصویر می کشند. یک شیر ماده به خاطر باردار شدن از یک شیر نر که عضوی از گروه آن ها نیست، از گله طرد می شود. یک بابون (نوعی میمون)، به خاطر حسادتش به موقعیت رهبر گروه، جنگ بزرگی را با او آغاز می کند. کفتار جوانی نیز مادرش را از دست می دهد و باید تلاش کند تا بدون او به زندگی اش ادامه دهد و در حیات وحش زنده بماند.

عوامل

سایر اطلاعات

کشور سازنده

انگلیس