فرار از زندان - کاور فیلم

فرار از زندان

فرار از زندان، داستان دو برادر است که یکی از آنها به جرم قتلی که انجام نداده به اعدام محکوم شده و برادرش خود را به زندان می اندازد تا با استفاده از نقشه ای که قبلا طراحی کرده او را از زندان فراری دهد...

عوامل

سایر اطلاعات

کشور سازنده

آمریکا